Diskuze na síti o sexistických útocích na prezidentku Cchaj

Oficiální čínský tisk nekorektně útočí na prezidentku Cchaj; běžní uživatelé internetu se jí zastávají.

Pohoršení mezi členy online komunity v Číně vyvolal sexistický osobní útok na tchajwanskou prezidentku Cchaj Jing-wen v článku Wang Wej-singa, ředitele Sdružení pro vztahy přes tchajwanskou úžinu a hodnostáře PLA, který vyšel na webu zpravodajské agentury Nová Čína. V článku se zmiňují vazby Cchajjina otce na Japonsko a rozebírá se dopad „smíšeného“ neuspořádaného prostředí na její osobnost. Vlnu odporu však zvedla především pasáž přímo spojující její politiku s životním stylem neprovdané bezdětné ženy.

Analyzujeme-li (prezidentku Cchaj) z pohledu její osobnosti, tak coby neprovdaná politička nenese emocionální břímě lásky, nebrzdí ji rodina, nemá starost o děti. Její politický styl a strategie tím pádem bývají emocionální, osobní a extrémní. (…) Málo se zabývá celkovou politickou orientací, příliš se zaobírá taktickými detaily, krátkodobým cílům přikládá velkou důležitost, dlouhodobé cíle zvažuje málo.

Autor svůj úvodník poněkud nešťastně načasoval – v Číně jsou ještě čerstvé dojmy, které zanechal virál k problematice svobodných žen ve věku přes 25 let, které bojují o uznání svého životního stylu. Lidé v internetových diskuzích na Weibo.com reagovali pohoršeně a posměšně, diagnostikovali autorovi „rakovinu heterosexuálních mužů“, rozuměj šovinistický pohled na svět.

„Tohle mají být oficiální média? Není to osobní útok a diskriminace žen?“

„Sice taky nenávidím Demokratickou pokrokovou stranu a Cchaj Jing-wen, ale napsat článek na základě osobního života a toho, že je někdo svobodný, to není v pořádku. I když chcete poukázat na prezidentčin extremismus, nemáte žádný důkaz, že to je tím, že je svobodná. Zadaných extremistů je taky bezpočet.“

„Jak tohle ministr zahraničních věcí vysvětlí jihokorejské prezidentce?“

„Budete schvalovat nezávislost Tchaj-wanu, když se Cchaj vdá?“

Úvodník byl urychleně, ale pozdě, stažen. Všechna média, která ho stihla přetisknout, byla interním oběžníkem vyzvána k jeho odstranění, protože měl „špatný vliv na veřejné mínění“. Tchajwanská problematika má napříště ve všech médiích projít zostřenou kontrolou příslušným personálem.

Prezidentka odmítla text a aféru s ním spojenou komentovat, ale New York Times citují její trefný facebookový post z července 2012:

Když zůstanete svobodná, vyhnete se boji na dvou frontách. Navíc: v tradičních společnostech se na život neprovdané ženy mohlo hledět jako na nenaplněný, ale v moderní společnosti lze všeho, čeho dosáhnete provdáním, dosáhnout i za svobodna. Nebo ne?

Diplomat.com upozorňuje v článku Cchaj Jing-wen: Nový typ ženské vůdkyně v Asii, ještě na něco jiného:

Nemnoho hlasů upozorňuje na nejrelevantnější rys jejího výsadního úspěchu: je jedinou Asiatkou, která převzala otěže moci bez náležitosti k předchozí mužské politické osobnosti nebo hlavě státu. Cchaj vyhrála v demokratických volbách, aniž by zdědila politické „věno“ jako Aun Schan Su Ťij, Šejk Hasina Vajed nebo Pak Kun-hje.

Autorka článku upozorňuje na to, že zvolení kterékoli ženy, která vzešla z moderní „politické dynastie“, mělo jen krátkodechý dopad na stav demokracie a ženských práv v té které zemi. Volba v takovém případě nebyla vyústěním osobního charismatu političky a jejích úspěchů, ale výsledkem fungování mocenské sítě. V některých případech to nejenže neznamenalo posílení demokracie, ale spíše to byl příznak jejího úpadku. Autorka uzavírá s opatrnou nadějí, že zvolení Cchaj Jing-wen prezidentkou by mohlo znamenat posun ve vnímání genderu v Asii.