Diskuze o právním řádu na „dvou zasedáních“

Snahy čínských poslanců o omezení mučení a vynucených televizních „doznání“

Jak informuje China Digital Times, bylo během letošních tzv. Dvou zasedání, tedy každoročně svolávaných plenárních zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) a Čínského lidového politického poradního shromáždění (ČLPPS) ve dnech 3. – 16. března 2016,  vzneseno několik podnětů pro legislativní návrhy.

Poslanec ČLPPS a místopředseda Všečínského sdružení právníků Zhu Zhengfu apeloval na konec vysílání televizních doznání obviněných. Tato doznání mohou být v Číně často vynucená, někdy za použití mučení. Určení viny přísluší pouze soudu, nikoli prokuratuře nebo policii.

Zhu navrhl i další reformy soudního systému, například rozšíření možností propuštění na kauci, povolení právního zástupce při výslechu podezřelého nebo ujasnění podmínek, za kterých může soudce prohlásit obviněného nevinným. Zhu rovněž kritizoval „presumpci viny“ v čínském soudnictví, kde je míra odsouzení více než 99%, a nedostatečně fungujíc systém zábran a protivah v čínském soudním systému, kde policie, soudy a prokurátoři fungují jako jediná organizace.

Právník a poslanec VSLZ Zhu Lieyu podal návrh na vymýcení mučení a šikany ve vazbě, které jsou často používány k vynucování výpovědí nebo doznání. Tato kontroverzní praxe je způsobena tím, že orgány veřejné bezpečnosti zodpovídají jak za vyšetřování, tak za vazbu podezřelých. Řešením by bylo oddělení těchto dvou procedur, které by taky zjednodušilo kontakt obviněných s jejich právními zástupci. Názor Zhu Lieyuho je stejný jako mnohých dalších čínských právních expertů.

Pracovní zprávy Nejvyššího lidového soudu a Nejvyšší lidové prokuratury přijaté během Dvou zasedání však popisovaly četné pracovní úspěchy v kritizovaných ohledech čínského soudnictví, jichž bylo v uplynulém roce dosaženo, například v komunikaci prokuratur s právními zástupci obviněných, presumpce neviny nebo dlouhodobé vazby podezřelých.

Pracovní zpráva Nejvyššího lidového soudu a Nejvyšší lidové prokuratury jsou však tradičně dokumenty, které jsou během zasedání VSLZ schvalovány nízkým poměrem kladných hlasů. K problematickému stavu soudnictví se často vyjadřují sami soudci a právní experti. Přetrvávající existenci mučení v ČLR konstatují i zprávy Amnesty International, Human Rights Watch nebo Výbor OSN proti mučení.

Kritické návrhy Zhu Zhengfua přicházejí v době, kdy jsou v ČLR omezovány „nevhodné diskuze“ o politice ústředí, a kdy nejvyšší vedení vyžaduje striktní udržování „jednoty strany.“ Na druhou stranu je zasedání i samotný účel VSLZ a ČLPPS jednou z velmi mála systémových možností vznést podnět, legislativní návrh nebo vyjádřit nesouhlas s politikou vedení. Pokrytí těchto kritických návrhů v oficiálních médiích též signalizuje odpor, se kterým se setkávají pokusy Xi Jinpinga přinutit čínská média k šíření výhradně prostranického zpravodajství.