Filip, Marx a Kominterna

Vojtěch Filip se v dialogu s KS Číny svědomitě připravuje na Si Ťin-pchingův “socialismus pro novou éru” a nový systém globálního vládnutí.

Vojtěch Filip, předseda Komunistické strany Čech a Moravy, na sebe čas od času upozorní výstředními výroky. Zatím posledním  přisoudil historickou zodpovědnost za invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa — Ukrajině. Filipův zájem o alternativní historii, a ovšem alternativní budoucnost, má ale širší zeměpisný záběr. Na Sinopsis jsme již psali o jeho družbě s pokrokovými silami celého světa pod taktovkou KS Číny.

Dialog pokrokových sil

Na samotný závěr letošního května se v čínském Šen-čenu konalo další ze zasedání Dialogu světových politických stran s Komunistickou stranou Číny. Tyto “dialogy” připravuje Odbor pro mezinárodní styky ÚV KS Číny (中联部), orgán historicky odvozený z Oddělení mezinárodních vztahů VKS(b) (Отдел международных связей), které kdysi tvořilo jádro někdejší Kominterny. Obě Mezinárodní oddělení, sovětské i čínské, bývají charakterizována jako diverzní a zpravodajské centrály. Veřejná verze výroční zprávy české kontra-rozvědky BIS za rok 2015 hodnotí čínskou verzi následovně:

V roce 2015 byla dominantní čínskou zpravodajskou silou v ČR vojenská rozvědka, jejíž činnost doplňovaly aktivity specifické čínské zpravodajské organizace, kterou je Odbor pro mezinárodní styky Komunistické strany Číny (KS Číny). Jedná se o agenturu, která spadá pod Ústřední výbor KS Číny a do jejíž gesce patří kromě zahraničních vztahů také zpravodajská činnost.

Ani takové příkré hodnocení nedokáže odradit řadu českých politiků, pro něž představuje Odbor pro mezinárodní styky hlavní kontaktní bod v ČLR. Předseda Filip stvrdil své čilé styky dokonce společnou fotografií pro kalendář čínského velvyslanectví v Praze dokumentující klíčové momenty vzájemné družby, na níž pózuje se šéfem (“ministrem” 部长) odboru Sung Tchaem.

Vojtěch Filip s vedoucím Odboru pro mezinárodní styky ÚV KS Číny Sung Tchaem, 2016. Zdroj: Velvyslanectví ČLR Praha

Mezinárodní odbor, operující kdysi v hluboké ilegalitě, mezitím přešel do mainstreamu a navazuje družbu již nikoliv pouze s komunistickými a revolučními stranami, ale prakticky s každým, kdo je ochoten k velmi specifické formě “dialogu”. V posledních dvou letech organizuje Odbor každoroční utajená setkání s představiteli vybraných politických stran zemí 16+1 (loni se ho v Bukurešti zúčastnil např. Jan Hamáček). V prosinci pořádal odbor v Pekingu dokonce celosvětový “summit” politických stran, na němž pochopitelně nemohl chybět Vojtěch Filip, ale ani představitelé ČSSD.

Příběh KS Číny

Setkání politických stran s Mezinárodním odborem v Šen-čenu tentokrát zahrnovalo pouze dělnické a levicové strany, a sahalo tak blíže ke kořenům historické Kominterny.  Akce se dle webu Komunistické strany Čech a Moravy účastnilo “více než 80 komunistických, dělnických a levicových stran na nejvyšší úrovni, ze 40 zemí světa”.

Tématem tohoto zvláštního zasedání byl “příběh čínské komunistické strany”. Jak vysvětluje Sung Lu-čeng, vědecký pracovník Čínského ústavu univerzity Fu-tan v Šanghaji, cílem je ukázat, že

čínská ideologie ani filozofie vládnutí se nenechají oslabit postupující politikou otevřenosti. … Čína rozšiřuje svou spolupráci a dosahuje značné důležitosti pro ne-západní země, jejichž hlas je často přehlížen.

Jedním z přehlížených hlasů, jimž se na Dialogu dostalo zvláštní pozornosti, byl i předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip, který do Šen-čenu vedl delegaci Ústředního výboru KSČM.

Filip je pravidelným účastníkem družebních “výměnných” akcí čínských komunistů, které nabyly na významu po podzimním 19. sjezdu KS Číny. Loni v prosinci podle čínského tisku tuto družbu posvětil v té době ještě dominantní harcovník vzájemných vztahů Jaroslav Tvrdík, který prý “věří, že takovéto stálé výměny povedou k posílení regionální spolupráce a prosperity, a také umožní světu lépe porozumět čínským myšlenkám”.

První mezi delegáty

Spolu s Dialogem světových politických stran delegáti zvládli i konferenci ke dvoustému výročí narození Karla Marxe, konferenci o uplatňování Si Ťin-pchingova myšlení o socialismu s čínskými rysy pro novou éru v provincii Kuang-tung, a čtvrté africko-čínské fórum mladých lídrů (u poslední položky není zcela zřejmé, jak se k ní přichomýtli stárnoucí bílí muži z Čech a Moravy). Tisková zpráva KSČM dodává, že v rámci setkání proběhla

různá dvoustranná a mnohostranná jednání, včetně jednání s ministrem Sung Tchaem a zástupcem vedoucího mezinárodního oddělení Komunistické strany Číny pro evropské záležitosti, Kuo Jie-ču. K významu KSČM v mezinárodním hnutí přispělo zařazení vystoupení předsedy ÚV KSČM jako prvního ze zahraničních hostů.

Oficiální web Šen-čenu parafrázuje Filipova slova o moudrosti KS Číny, která tak trochu naznačují, jak se náš předseda vypracoval na prvního mezi zahraničními delegáty:

díky svému vlastnímu úsilí se KS Číny projevila nejen jako strana, která obstála ve zkoušce historie, ale také strana, která dosáhla obrovských úspěchů v praxi. Během 40 let reforem a otevírání se rovněž stala vlivnou silou mezinárodní politiky, silou přispívající svou moudrostí k novému globálnímu vládnutí.

Po tomto proslovu ke světové progresivní veřejnosti se Vojtěch Filip odebral ještě na návštěvu provincie S‘-čchuan, kde ho na letišti v hlavním městě opět přivítali zástupci mezinárodního oddělení ÚV KS Číny, jakož i místní Kanceláře Státní rady pro záležitosti zahraničních Číňanů. Tato instituce, zkráceně Čchiao-pan (侨办), koordinuje v čínské vládě veškeré záležitosti Číňanů v cizích zemích (čchiao-wu, 侨务), tedy jak čínských občanů žijících v zahraničí, tak cizinců čínského původu.

James To, autor nejdůkladnější studie o této problematice, popisuje čchiao-wu jako “moloch, který zahrnuje kooptaci [zahraničních Číňanů] na všech společenských úrovních, a usměrňuje jejich chování i názory odměnami a tresty tak, aby odpovídaly situaci a okolnostem podle představ KS Číny”. Čchiao-pan také letos v březnu přešel organizačně ze Státní rady (vlády) pod Oddělení práce na Jednotné frontě (OPJF), jednu ze tří složek koordinující vlivové operace v zahraničí na úrovni ÚV KS Číny.

Úloha osobnosti v boji za mír

Pokud je na Vojtěcha Filipa veden někde v ČLR nějaký svazek, předpokládáme, že mu čínští soudruzi jistě dosvědčí, že se tam ocitl, podobně jako ve svazcích StB, neoprávněně. Příslušný spis StB popisoval postoj Vojtěcha Filipa při vázacím aktu v r. 1986: “…plně chápe, jaká důvěra je do něj vkládána tím, že bude moci osobně pomáhat v boji za obranu míru.” V roce 2017 prohlásil Filip na “summitu” politických stran v Pekingu podle citací v čínském tisku (další kontext zde): “Uznávám roli Komunistické strany Číny, která zajišťuje mnoho podob budování míru…”

Jak praví Marx, historie se opakuje dvakrát. Zatím je to fraška. Brzy by to mohla být tragédie.