„Jedna Čína“ v různých perspektivách

Ve čtvrtek 16. března 2023 uspořádal projekt Sinopsis ve spolupráci se zahraničním výborem Senátu ČR mezinárodní konferenci s názvem „ČLR, Tchaj-wan a ‚jedna Čína‘ v mezinárodních vztazích”.

Konference pod záštitou předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátora Pavla Fischera se zabývala problematikou „jedné Číny“ z různých perspektiv. Řečníci, včetně renomovaných odborníků z různých zemí, přiblížili posluchačům historický vývoj konceptu „jedné Číny”, jeho mezinárodně právní důsledky i s ním spojenou praktickou, a mnohdy velmi různorodou a proměnlivou politiku demokratického společenství.

Již úvodní slova, která pronesli senátor Pavel Fisher, zástupkyně vedoucí diplomatické mise USA v Praze Dena Brownlow, Zdeněk Beránek, poradce předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Markéty Pekarové Adamové, a prostřednictvím elektronické zdravice i prezident České republiky Petr Pavel, vyzdvihla důležitá témata, která se prolínala celou konferencí. Řečníci shodně prohlásili, že jádrem naší politiky jedné Číny mají být oboustranně výhodné vztahy s Čínskou lidovou republikou i Tchaj-wanem, jejichž podobu si určujeme sami. Zároveň je v našem bytostném zájmu zachování míru ve východní Asii.

Zahraniční experti, například bývalý ředitel pro Čínu v Radě pro národní bezpečnost USA Matthew Turpin či viceprezidentka Tchajwanské nadace pro demokracii Ketty Chen, zdůrazňovali, že v současné době čelíme intenzivním geopolitickým změnám a v jejich důsledku se mění i konkrétní náplň politiky jedné Číny v různých zemích. Martin Hála, ředitel projektu Sinopsis, v této souvislosti dodal: „Je možné, že v zájmu zachování míru budeme muset formulovat koherentnější politiku jedné Číny jako přesvědčivý deterent proti případné agresi, protože vojenský konflikt v Tchajwanské úžině by měl katastrofální důsledky pro celý svět, včetně ČR”. Analytička projektu Sinopsis Simona Fantová shrnula nejčastější argumenty, kterými Čínská lidová republika obhajuje své právo na Tchaj-wan. Jejich znalost nám může pomoci ujasnit si náš vlastní vztah k těmto zemím a nenechat se Čínou zatlačit do pro nás nevýhodné pozice. O proměnách vnímání tchajwanské identity pak promluvila ředitelka Orientálního ústavu AV ČR Táňa Dluhošová.

Řečníci vyzdvihovali důležitost kontaktů s Tchaj-wanem. Patrick Rumlar, zástupce ředitele odboru Asie MZV ČR, k české politice jedné Číny řekl: „Bez kontaktů se spolupráce prohlubovat nedá, a tím se řídíme na odboru Asie MZV. Naše vlastní politika jedné Číny zároveň znamená, že nepřijímáme tzv. „princip jedné Číny“. Podobu tchajwansko-japonských vztahů, které jsou navzdory absenci oficiálních diplomatických vztahů velmi intenzivní, pak představil výzkumný pracovník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Takaši Hosoda.

O významu silného vztahu s Tchaj-wanem mluvil i zahraničně politický poradce předsedkyně Sněmovny Zdeněk Beránek. Na dotaz z publika představil program nadcházející delegace na Tchaj-wan, kterou povede na konci tohoto měsíce Markéta Pekarová Adamová. „Cíle cesty paní předsedkyně jsou následující: prohloubit partnerství mezi tchajwanskými a českými institucemi v oblasti turismu, polovodičů a v dalších oborech. Znovu vyjádřit podporu našim přátelům na Tchaj-wanu a být inspirací pro další země, neboť široká podpora demokratické koalice je pro Tchaj-wan nyní stěžejní”.