Národní fronta včera, dnes a zítra

Postupná demontáž politického a právního systému v Hongkongu je současně ozvěnou minulosti i předzvěstí (možné) budoucnosti.

Tento týden proběhne v Pekingu zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ), nevoleného zákonodárného sboru, jehož funkce lze se značnou nadsázkou přirovnat k parlamentu v jiných ústavních systémech. Jedním z hlavních bodů jednání bude změna volebního a právního systému v Hongkongu.

Hongkong má v rámci „vysokého stupně autonomie“, který mu přiznávají britsko-čínské dohody z roku 1984 i hongkongská „mini-ústava“ (Basic Law) z roku 1997, svůj vlastní, částečně volený parlament (Legislativní rada, LegCo). Případné změny volebního a právního systému by měly být za normálních okolností plně v jeho gesci. Okolnosti však normální nejsou ani zdaleka.  Nevolené VSLZ v Pekingu obešlo LegCo poprvé loni v červnu, když na „autonomní“ enklávu uvalilo drakonický zákon o státní bezpečnosti. V tomto trendu bude pokračovat i na svém současném zasedání.

Bezpečnost národní a státní

Zákon o státní bezpečnosti (kuo-an-fa) v Hongkongu se obvykle překládá do západních jazyků, včetně češtiny, jako „zákon o národní bezpečnosti“. To je typický příklad termínu „ztraceného v překladu“, který zamlžuje podstatu čínského politického systému. Doslovný překlad a skutečný význam pojmu kuo-an je „státní bezpečnost“ ve stejném smyslu, jak se tento termín používal v ostatních (dnes vesměs zaniklých) leninských systémech: Staatssicherheit (Stasi) ve Východním Německu, Gosudarstvennaja bezopasnosť ([K]GB) v SSSR nebo nám dobře známá StB v ČSSR.

Čína má dodnes podobně jako někdejší NDR, a v letech 1946 – 53 také SSSR, celé ministerstvo pod tímto názvem (kuo-an-pu), jež se důsledně překládá do všech jazyků jako Ministerstvo státní bezpečnosti (Ministry of State security, MSS). MSS působí v ČLR paralelně s Ministerstvem veřejné bezpečnosti a spravuje rozsáhlý represivní a špionážní aparát, jehož základním úkolem je zajišťovat politickou bezpečnost pekingského režimu. To představuje v podmínkách leninského systému vlády jedné strany konkrétně zajišťování bezpečnosti a mocenského monopolu KS Číny.

Uvalením Zákona o státní bezpečnosti v létě minulého roku Peking vpodstatě zavedl v „autonomní“ enklávě, jež si měla podle britsko-čínských dohod zachovat separátní politický a společenský systém až do roku 2047, podobný režim mocenské kontroly obyvatelstva, jaký panoval u nás po roce 1948 (a jaký panuje dodnes v ČLR). Podobně jako u nás k tomu došlo bez přímého ozbrojeného zásahu, formou převratu – v Československu v roce 1948 převratu politického, v Hongkongu roku 2020 legislativního (když pekingské VSLZ převzalo legislativní moc od hongkongského LegCa).

Režim státní bezpečnosti de facto kriminalizuje odlišné politické postoje a projevy, včetně běžného politického soupeření parlamentních stran. Historicky to představuje  jistý problém v zemích, jež se před jeho zavedením těšily parlamentní tradici, jako třeba právě poválečné Československo nebo současný Hongkong: co si počít s demokratickými stranami v novém (leninském) systému, který politickou konkurenci apriori kriminalizuje?

Národní fronta, vlastenectví a vedoucí úloha strany

Tento problém vyřeší současné zasedání VSLZ zásadní změnou volebního systému v Hongkongu. Nejjednodušší by samozřejmě bylo demokratické politické strany prostě zakázat – to by však nebyl dobrý signál ani směrem do Hongkongu, ani směrem k ostatnímu světu, již tak pobouřenému křiklavým porušením mezinárodních záruk hongkongské autonomie a pluralitního systému. Schůdnější je řešení, jež se po válce osvědčilo u nás a v dalších zemích sovětského bloku.

Tím řešením je princip národní fronty. Politické strany (alespoň některé) nezakazovat, ale zglajchšaltovat pod vedením strany vedoucí. Hlavní diskurzivní pákou ke zkrocení demokratické opozice je požadavek „národní spolehlivosti“ (po válce u nás) či „vlastenectví“ (v dnešním Hongkongu). Některé národní fronty ostatně nesou od počátku označení „vlastenecká“, např. ve Vietnamu.

Ředitel čínského Úřadu pro záležitosti Macaa a Hongkongu Sia Pao-lung již avizoval, že napříště budou moci být do LegCa voleni pouze „vlastenečtí“ kandidáti, tedy vpodstatě předem schválené kádry (zatím) neformální Národní fronty. Stejný princip by podle Siaa měl být zaveden také v hongkongském justičním a vzdělávacím systému. To by signalizovalo brzký konec nezávislé justice a školství. (Na tomto místě by asi bylo vhodné připomenout, že ČR má s Hongkongem dosud platnou extradiční dohodu, jakou většina demokratických států po zavedení zákona o státní bezpečnosti vypověděla, nebo aspoň pozastavila.)

Vzpomínka na budoucnost

Postup čínských úřadů v Hongkongu názorně ilustruje leninskou taktiku pro pohlcení pluralitních systémů tam, kde se k tomu naskytne příležitost. Nejde o to přizpůsobit absorbovaný systém zcela čínskému vzoru vlády jedné strany. Hongkong si může zachovat svůj (polo)volený parlament a nejspíš i pravidelné volby, dost možná i s kandidáty z různých stran. Ti ale musí být předem schváleni KS Číny (která přitom sama působí v Hongkongu dodnes formálně v ilegalitě, resp. v právním limbu) a uznávat její „vedoucí roli“ jakožto výraz jejich „vlastenectví“.

Návrat modelu oktrojované národní fronty, který se tolik osvědčil při poválečném podmanění východní Evropy, navozuje některé znepokojivé otázky. Signalizuje např. možnost, že mechanismus mocenské expanze leninských systémů, který jsme mohli po roce 1989 hodit za hlavu jako polozapomenutý relikt minulosti, dokáže za jistých okolností docela dobře posloužit i v dnešním světě, včetně natolik globalizovaných a kosmopolitních společností, jakou je Hongkong.

Publikace tohoto článku: Aktuálně, 4.3.2021