Panel o vlivu KS Číny na akademické prostředí ve světě

Projekt Sinopsis prezentoval na virtuální konferenci své poznatky o čínském vlivu na českou akademickou sféru.

Projekt Sinopsis ve spolupráci s tchajwanskou organizací Doublethink Lab na konci listopadu zorganizoval online panel o vlivu Komunistické strany Číny na akademickou sféru v zahraničí. Proběhl v rámci konference China in the World a kromě analytika projektu Sinopsis Filipa Jirouše na něm vystoupili německý lidskoprávní aktivista a novinář David Missal a hongkongská novinářka Pang Pik Shan. 

Hlavním tématem příspěvku Filipa Jirouše byly výsledky jeho zkoumání českých akademických vazeb na čínské univerzity napojené na obranný sektor, které prováděl ve spolupráci s Českým rozhlasem. Výzkum odhalil desítky partnerství mezi českými univerzitami a čínskými institucemi, označovanými jako rizikové v databázi čínských univerzit obrany, vedené Australským institutem strategické politiky (ASPI). 

Problematice čínského vlivu na české akademické prostředí se projekt Sinopsis věnuje dlouhodobě a řadu jeho poznatků postupně přebrala česká i mezinárodní média. Centrem jedné takové kauzy byla postava Miloše Balabána, který od roku 2016 vedl Česko-čínské centrum na Univerzitě Karlově. Toto centrum se sice prezentovalo jako odborné pracoviště, jeho hlavní činností však bylo pořádání pochybných konferencí na hranici neskrývané propagandy pekingského režimu.

Miloš Balabán, který se předtím Číně ve své akademické činnosti nikdy nevěnoval, dále z pozice vedoucího Střediska pro bezpečnostní politiku FSV UK garantoval kurz Nová hedvábná stezka: čínský globální projekt, primárně založený na čínských propagandistických materiálech. Později se ukázalo, že tento kurz a Balabánem organizované konference byly bez vědomí univerzity financovány ambasádou Čínské lidové republiky, navíc přes jeho soukromou firmu, která svým názvem i logem kopírovala Středisko pro bezpečnostní politiku na FSV UK. Balabán po těchto odhaleních rezignoval na své akademické funkce na FSV UK, ale podle všeho dále působí jako bezpečnostní expert ČSSD. 

Krátce nato uzavřela Univerzita Karlova partnerskou smlouvu se společností Home Credit, kde se měla univerzita zavázat, že z její strany nebude docházet k poškozování jména Home Creditu. Smlouva vyvolala okamžitě protesty studentů i učitelů, kteří v ní spatřovali pokus omezit akademické aktivity kritické k různým aspektům působení “sponzorské” společnosti, a především projekt Sinopsis, jenž funguje ve spolupráci s katedrou sinologie Filozofické fakulty UK a dlouhodobě se kriticky zabývá činností Home Creditu a jeho vlastníka, skupiny PPF, ve vztahu k Číně. Home Credit po těchto protestech smlouvu o partnerství stáhl, ale vzápětí se uchýlil k právním krokům a projektu Sinopsis zaslal výhružnou předžalobní výzvu. Podobnou výzvu obdržel kvůli svým příspěvkům rovněž Český rozhlas. Nedlouho poté odhalil server Aktuálně, že společnost Home Credit také pomohla prostřednictvím marketingové firmy C&B založit a provozovat server Sinoskop s cílem “racionalizovat” českou debatu o ČLR.