Peking si v Česku zřizuje policejní stanice

ČLR v zahraničí provozuje bez vědomí místních úřadů policejní stanice. Dvě se nacházejí i v Praze.

Lidskoprávní organizace Safeguard Defenders 12. září vydala zprávu o existenci čínských policejních stanic v zahraničí, zakládaných bezpečnostními složkami provincie Fu-ťien 福建 a okresu Čching-tchien 青田, oblastí, z nichž pochází největší množství Číňanů žijících v zahraničí. Tyto policejní stanice mají například zajišťovat konzulární služby či umožnit Číňanům oznámit trestný čin. Zároveň však dovolují vládě v Pekingu dohlížet na čínskou komunitu v zahraničí a v případě potřeby donutit její členy k návratu do vlasti, kde mohou čelit trestnímu stíhání. Projekt Sinopsis na fenomén tzv. čínských center pomoci (Chua Ču Čung-sin 华助中心) fungujících pod hlavičkou jednotné fronty upozorňoval již v roce 2019. Od té doby však počet podobných organizací značně vzrostl a nyní již také vcelku otevřeně deklarují vazbu na čínskou policii. Dvě takové policejní stanice se nacházejí i v Praze.

Fungování čínských policejních stanic v zahraničí podle čínských médií

Během posledních několika měsíců se po celém světě začaly objevovat organizace pojmenované jako zahraniční čínské policejní stanice. Dle čínského tisku jich existuje několik desítek na pěti kontinentech. Čínská média jejich činnost vychvalují a popisují je jako instituce, jež značně zjednodušují život čínským krajanům při vyřizování komplikovaných administrativních záležitostí dříve vyžadujících vycestování do Číny. V médiích lze najít mnoho článků o jejich činnosti včetně příběhů lidí, kterým milí policisté pomohli vyřešit dříve neřešitelné problémy. V článku ze zpravodajské sekce webu sohu.com se například uvádí:

„Už jsem stará a zapomnětlivá”, říká paní Wang. „Vůbec jsem si neuvědomila, že vnučkám propadl pas. (…) Co si mám počít?“ Policejní orgány zvážily složitou situaci, v níž se paní Wang nachází, a uklidnily ji, že se není čeho bát. (…) Pod jejich vedením telefonicky kontaktovala matku dětí, která se nacházela v Portugalsku. Policejní úředník se pak pomocí globální komunikační platformy na wechatovém účtu Veřejné bezpečnosti okresu Čching-tchien na dálku spojil s matkou, jež zažádala o pas [pro své dcery], ověřil její totožnost i dokumenty a na místě vyřešil žádost pro dvě malé krajanky, a to skutečně bleskově. 

Pakliže by krajané chtěli oznámit trestný čin, mohou tak též učinit prostřednictvím policejních stanic v zahraničí. Podle čínských médií tyto instituce pomohou vládě potlačit trestnou činnost čínských krajanů v zahraničí, zejména telefonické a on-line podvody.

Mnoho Číňanů žijících v zahraničí oznámilo, že se v minulosti setkali s telefonickými podvody včetně podvodů s kryptoměnami a směnou peněz, podvodů týkajících se práce a tak podobně. Pokud bychom neměli policejní stanice v zahraničí, poškození Číňané žijící v Kanadě, kteří by ve své vlasti na policii podali telefonické oznámení, by čelili problémům s jurisdikcí či prokazováním identity. Kdyby vytočili 911 [telefonní číslo na kanadskou policii], můžeme si představit, s jakou efektivitou by to kanadské policejní orgány řešily. Ale zahraniční policejní stanice skvěle řeší problémy Číňanů v zahraničí, kteří se stali oběťmi podvodů a chtějí je nahlásit. Příslušné čínské policejní orgány budou bez ohledu na vzdálenost ochraňovat jejich zdraví, majetek i bezpečí.

Co čínská média o policejních stanicích v zahraničí neříkají

Kritici však poukazují na to, že tyto policejní stanice pomáhají vládě udržovat dohled nad čínskou komunitou v zahraničí a prosazovat čínská vládní nařízení i mimo hranice své země. Šéfka pražské policejní stanice a členka mnohých čínských organizací v Česku s napojením na jednotnou frontu, paní Čchen Ťin-mej 陈金妹, o jejich činnosti pro Prague Chinese Times říká následující:

Od svého formálního otevření dne 28. 9. 2018 dosáhlo Pražské centrum služeb Čchingtchienské veřejné bezpečnosti pro zahraniční Číňany mnohých pracovních úspěchů (…). Hlavní je důsledné dodržování politických směrnic komunistické strany ohledně zákonů, předpisů a politik souvisejících se zahraničními Číňany.

Pakliže někteří členové komunity nejednají v souladu s tím, jak by si vláda v Pekingu představovala, jsou dle zprávy Safeguard Defenders vydíráni a jejich rodiny jsou v Číně pronásledovány – mohou být například odpojeny od elektřiny a vody nebo je dětem odepřen přístup do státních škol. Mnozí Číňané žijící v zahraničí jsou tak pod tlakem donuceni k návratu do vlasti, kde mohou čelit trestnímu stíhání ať už za skutečné, nebo domnělé porušení čínských zákonů.

Nic nového pod sluncem

Fenomén zahraničních čínských spolků s vazbami na vládu není ničím novým. V rámci tzv. jednotné fronty se čínská vláda snaží udržovat dohled nad co největším množstvím čínských občanů v ČLR i v zahraničí, sjednocovat je a s jejich pomocí prosazovat své zájmy. V České republice jsme se mohli s působením jednotné fronty blíže seznámit kupříkladu při návštěvě generálního tajemníka Si Ťin-pchinga 习近平, kdy krajanské čínské spolky pod vedením místní ambasády zorganizovaly jeho mohutné přivítání a umlčování protestujících občanů, a to za přihlížení české policie.

Tyto „krajanské spolky“ již dříve zakládaly takzvaná Čínská centra pomoci, na jejichž problematickou činnost projekt Sinopsis upozorňoval již v roce 2019. V současné době se však jejich činnost více institucionalizovala a přímo propojila s policejními složkami v Číně. Tyto „stanice“ pod vedením čínských policejních orgánů zřizují osoby známé svým působením v jednotné frontě daných zemí a zajišťují jejich chod v souladu s pokyny policejních orgánů v ČLR, čímž představují přímé propojení mezi nimi a čínskou komunitou v zahraničí. Napojení na čínské policejní struktury není ničím tajným, policie je sama propaguje a vysvětluje v řadě článků v čínských médiích. V článcích lze najít i adresy a telefonní čísla policejních stanic v jednotlivých zemích včetně České republiky.

Jaké úkoly tedy policejní stanice plní?

Činnost zahraničních policejních stanic je značně problematická a odporuje nejen zákonům zemí, v nichž působí, ale i normám mezinárodního práva, které regulují nejen působení úřadů za hranicemi domovského státu, ale i podmínky extradice v případě, že někdo poruší zákony cizí země. Jejich činnost má dle článku na serveru Čung-kuo čchiao wang (web zahraničních Číňanů) pět hlavních cílů:

Prvním je usnadnění vyřizování administrativy zahraničních Číňanů. (…) Druhým je řešení konfliktu, v němž se Číňané v zahraničí nachází, aby zahraniční Číňané nemuseli cestovat do Číny speciálně kvůli administrativním záležitostem a čínští pracovníci nemuseli cestovat do dalekých krajů. Třetím je komunikace politik týkajících se zahraničních Číňanů. Zahraniční Číňané se s nimi mohou podle potřeby seznámit přímo prostřednictvím videohovoru a zároveň vyjádřit svůj názor. Čtvrtým je usnadnit práci policie v zahraničí. Policejní orgány okresu Čching-tchien mohou s využitím zahraničních center pomoci v reálném čase sbírat zpravodajské informace, konzultovat a poskytnout záchranu či asistenci. Pátým je sledovat mínění čínských občanů v zahraničí a zprostředkovávat jejich názory.

Týž článek nás zároveň informuje, že čínské policejní stanice se nacházejí i v Praze. První z nich je napojená na policii provincie Fu-ťien a činnost druhé zastřešuje policie okresu Čching-tchien, z nějž pochází přibližně čtyři z pěti Číňanů žijících v Česku. Obě policejní stanice své služby nabízejí v čínskojazyčných médiích vycházejících v Číně i v Česku. Na nejčtenějším čínskojazyčném webu pro čínskou komunitu v České republice Prague Times najdeme nejen články představující činnost těchto stanic, ale i jména a fotografie lidí působících v jejich čele.

Na problematickou činnost čínských spolků působících pod hlavičkou jednotné fronty pravidelně upozorňují sinologové, lidskoprávní aktivisté i třeba česká Bezpečnostní informační služba ve svých každoročních zprávách. Navzdory tomu však jejich činnost na českém území a v rámci čínské komunity probíhá bez výraznějších změn a regulace. V případě čínských policejních stanic v zahraničí by nicméně bylo vzhledem k jejich skutečné povaze i deklarovaným cílům namístě posoudit jejich slučitelnost s českým právním řádem i národní suverenitou.

Publikace tohoto článku: Deník N, 13.10.2022