Představitel CEFC před soudem: korupce jako vyšší zájem strany a státu

Vedoucí neziskového křídla CEFC Patrick Ho se před americkým soudem hájí proti obviněním z korupce námitkou, že jen sloužil iniciativě Pás a stezka.

Patrick Ho, generální tajemník neziskového křídla společnosti CEFC zatčený loni v listopadu v USA na základě obvinění z rozsáhlé korupce funkcionářů OSN a vysokých politiků v Africe, zvolil před soudem kuriózní taktiku pro svou obhajobu. Rád by “vzdělával” americké soudce v čínských politických kampaních. Podle obhajoby je totiž k pochopení korupčního chování  CEFC nutné pochopit čínskou strategickou iniciativu Pás a stezka. CEFC i Ho svou “prací” jen prosazovali agendu čínského státu, a nikoliv vlastní zájmy.

To je překvapivě upřímné sdělení. Patrcik Ho se zřejmě skutečně cítí jako oběť zájmů strany a státu. Pro Peking má ovšem taková logika dost nepříjemné implikace – podporují čínská oficiální místa v rámci projektu Pásu a stezky skutečně korupční chování nominálně soukromých čínských subjektů?

Korupce a obchod se zbraněmi jako projev charity

Ve prospěch Patricka Ho má podle South China Morning Post svědčit i profesor Harvardovy univerzity William Kirby. Podle obhajoby může jeho svědectví doložit, že Patrick Ho se pouze snažil napomáhat čínské oficiální agendě. Peníze pro africké politiky byly prý navíc myšleny jako projev dobročinnosti:

Obhajoba tvrdí, že Ho “byl motivován touhou podpořit celkovou prestiž čínského státu a čínských firem, včetně CEFC Energy, spíše než aby chtěl zajistit zvláštní a bezprostřední kontrakty nebo obchodní výhody”.

Obžaloba zůstává k verzi o charitě pro africký lid skeptická a Hoovy peněžní dary i nadále považuje za úplatky.

Obžalovaný senegalský diplomat Cheikh Gadio, z něhož se vyklubal svědek, původně řekl žalující straně, že Ho a činovníci CEFC nabídli koncem prosince 2014 čadskému prezidentu Idrissi Débymu 2 miliony amerických dolarů (tzn. 15,6 HK dolarů), zabalených v dárkových krabicích. Déby krabice neotevřel a nazítří povolal Hoa a činitele CEFC …, aby mu to vysvětlili. Podle Gadiova svědectví odhaleného žalující stranou v pátek měl Déby povolat činovníky poté, co Gadio prohlásil, že by si nikdy nepomyslel, že Ho přinese hotovost. Déby a šéf jeho štábu za dvoumilionovou nabídku delegaci CEFC “vynadali”, říká Gadio. “To si myslíte, že všichni afričtí lídři jsou zkorumpovaní?” zeptal se prý dle Gadia Déby.

Účastníci této scénky se po jistých tahanicích měli dohodnout na sepsání dopisu deklarujícího, že peníze jsou určeny k dobročinným účelům.

Proti této verzi stálo původní tvrzení obžaloby, že to byl právě Gadio, kdo před setkáním s čadským prezidentem navrhoval naklonit si ho “pěkným balíkem” a zajistit si tak přístup k čadskému ropnému trhu a později i plynu. Obvinění proti Gadiovi byla později stažena výměnou za jeho svedectví proti Patricku Ho.

V případu přibyla před několika dny další zjištění obžaloby: Patrick Ho se měl účastnit pašování zbraní například do krizových oblastí Libye a Jižního Súdánu. Tyto skutky se měly odehrát mimo území Spojených států a nebudou tedy předmětem obžaloby u soudu. Bohužel se tak nedozvíme, zda měl také ilegální obchod se zbraněmi podpořit iniciativu Pás a stezka. To by mohli české čtenáře zajímat i proto, že ČR je oficiální součástí této iniciativy.