Představitel neziskového křídla CEFC Patrick Ho příští týden před soudem v New Yorku

Posuzovat se bude nejen jeho vina. Hoovi obhájci jsou přitom v těžkém střetu zájmů.

V pondělí 26. listopadu začne soud s Patrickem Ho, předsedou neziskového křídla společnosti CEFC, který byl před rokem zatčen ve Spojených státech. Zajímavé rysy případu a možnosti jeho vývoje načrtl na webu JusticeLabs.org renomovaný právník Robert Precht, který se případem zabývá dlouhodobě.

Podle Prechta půjde vlastně o dva paralelní procesy:

Zaprvé to bude soud o Hoově vině či nevině na základě obvinění, že uplácel africké představitele. Zadruhé to bude soud nad legitimitou čínské Iniciativy Pás a stezka (BRI).

Z jeho vlastní analýzy ovšem vyplývá, že případ má ještě třetí rovinu, a že před soudem stane nepřímo i u nás dobře známá společnost CEFC.

Pás a stezka na lavici obžalovaných

Ho je obviněn z uplácení představitelů OSN, včetně předsedy Valného shromáždění OSN, a vysoce postavených afrických politiků, mj. prezidentů Čadu a Ugandy. Ho bude čelit celkem osmi obviněním z praní špinavých peněz a korupce. Hrozí mu až třicet let žaláře.

Přesto, že v textu obvinění není společnost CEFC výslovně jmenována, podle důkazních materiálů Ho při úplatcích afrických úředníků pracoval právě pro ni, a s vědomím jejího “předsedy”, svého přímého nadřízeného Jie Ťien-minga:

Na zachycených nahrávkách slyšíme Hoa, jak požaduje “předsedův” souhlas s navrhovaným úplatkovým schématem.

“Předseda” CEFC China Jie Ťien-ming mezitím sám v březnu zmizel v Číně za nevyjasněných okolností a je nejspíše vyšetřován Disciplinární komisí KS Číny, mj. kvůli uplácení provinčního tajemníka strany.

Jedním z obvinění proti Patricku Ho před soudem v New Yorku je, že v roce 2015 převedl na účet tehdejšího předsedy Valného shromáždění OSN půl milionu dolarů poté, co tento jmenoval Jie Ťien-minga svým “čestným poradcem”. Téhož roku se Jie stal také poradcem českého prezidenta Zemana.

Ve funkci poradce českého prezidenta Jie Ťien-ming zůstává i po svém zmizení v Číně. Je to zřejmě jeho poslední oficiální funkce.

Tíha důkazů

Patrick Ho si mezitím v americkém žaláři několikrát neúspěšně požádal o propuštění na kauci. Obžaloba mezitím předložila další důkazy protizákonných aktivit, včetně pašování zbraní do krizových oblastí (za něž však Ho nebude v USA souzen, protože se odehrály mimo území Spojených států a bez účasti amerických bankovních institucí).  Jeden ze spolupachatelů se také stal svědkem obžaloby. Celkově nevypadají vyhlídky Patricka Ho před soudem růžově.

V obtížné situaci chtěl Patrick Ho založit svou obhajobu na tvrzení, že pracoval pouze v zájmu čínského státu a globální iniciativy Pás a stezka. To je riskantní strategie, která jen prohlubuje podezření, že praktiky CEFC obecně reprezentovaly strategii a metody hlavní čínské zahraničně-politické iniciativy BRI. Svědka, který měl soud o tomto propojení “poučit”, sinologa z Harvardovy univerzity Williama Kirbyho, však nakonec soud nepřipustil.

Přestože je napojení Patricka Ho na čínskou komunistickou stranu a čínské armádní kruhy přinejmenším skrze osobu Jie Ťien-minga zcela jasné, tuto linii obžaloba pravděpodobně nebude zdůrazňovat:

Vystavila by se totiž zbytečnému nařčení z politické motivace celého procesu. Každopádně ale spolupráce čínské vlády na nabízení úplatků v cizině bude v podtextu celého soudu.

Obhajoba v režii CEFC

Strategii obhajoby zatěžuje skutečnost, že Hoovy obhájce platí společnost CEFC. Podle Prechta by přitom prakticky jedinou nosnou strategií obhajoby Patricka Ho bylo tvrzení, že se stal jen nic netušícím nástrojem pletich společnosti. To by však samozřejmě poškodilo CEFC a Ho tak riskuje, že kvůli loajalitě k mateřské společnosti dostane třicet let, namísto podstatně nižší sazby v případě alespoň částečné spolupráce s obžalobou. Soud ho na konflikt zájmů jeho obhájců upozornil, ale Ho se vzdal možnosti vybrat si vlastní právníky:

CEFC platí náklady na Hoův tým obhájců. CEFC si možná nepřeje, aby se Ho přiznal, protože by to CEFC diskreditovalo. Obhajoba je tak ve střetu zájmů. Jejich profesionální povinnost poradit klientovi, aby se [kvůli nižšímu trestu] přiznal. naráží na zájmy subjektu, který je platí. … Toto podivné ujednání o placení nákladů dost možná zabrání nejlepší možné Hoově obhajobě. Vzhledem k množství důkazů, že skutečně vykonal to, co se tvrdí v textu obžaloby, zbývá Hoovi jediná zjevná obhajoba: že neměl o skutkové podstatě povědomí. Že nevěděl, že finanční příspěvky, které předává, jsou úplatky. Že si myslel, že se jedná o legitimní dobročinný příspěvek. Jinými slovy: jeho jedinou obhajobou je, že byl napálen CEFC – zmanipulován ke skutkům, jejichž pravý cíl neznal. Toto by ale byl velmi ošemetný argument pro Hoovy právníky, když je platí CEFC.