Represe jako reality show: monstrprocesy na čínských TV obrazovkách

TV přiznání aktivistů už tolik nefrčí – nahradily je záznamy ze soudních líčení

Čínská vláda ráda využívala k ovlivňování širokých mas lidí napříč společenským spektrem rafinovaného nástroje: přiznání v televizním vysílání.

Organizace Safeguard Defenders, která dlouhodobě podporuje ochranu lidských práv a občanské společnosti v Asii, před nedávnem zmapovala na pětačtyřicet takových přiznání a v hloubkové zprávě zhodnotila motivaci, metody a následky těchto Stranou inscenovaných „televizních představení.“

Nedobrovolnými aktéry se pravidelně stávají novináři, blogeři, vydavatelé, ale také právníci nebo například pracovníci neziskových organizací; do některé z uvedených kategorií spadá 60 % ze sledovaných případů. Je zřejmé, že „běžní kriminálníci“ čínskou vládu nezajímají; její pozornost se soustřeďuje na protirežimní aktivisty všeho druhu.

Mezi těmi, kteří pod tlakem museli frašku před kamerami sehrát, se tak objevila jména právníků, kterých se dotkly události tzv. Černého pátku, jako například Wang Jü, její manžel Pao Lung-ťun, ale také hongkongský knihkupec Lam Wing-kee nebo zakladatel švédské neziskové organizace Peter Dahlin.

Od dokumentu k reality show

Safeguard Defenders ve své zprávě upozornili na výrazný úbytek prostých doznání před kamerou od začátku roku 2017 (v uvedeném roce se do televizního vysílání dostala pouze dvě takováto přiznání, a v letošním roce to bylo doposud pouze jedno). Jednoduchá přiznání ale nahradily komplexnější záznamy z líčení s obžalovanými, jejichž součástí byla vždy nakonec i doznání. Tvůrci tedy pouze upravili žánr – z dokumentu se stala reality show.

Autoři zprávy vůbec nepochybují, že se jedná o dokonale připravená představení s důmyslně propracovanou choreografií i dialogy. Hlavní cíle jejich tvůrců označili hesly „popřít“, „obvinit“ a „bránit“. V případech některých obžalovaných je totiž třeba odvrátit pozornost od předchozích prohřešků, kterých se čínská vláda na obžalovaném dopustila, jako je tomu například u právníka Sie Janga. Toho úřady unesly, držely v ústraní a mučily. Jindy je třeba inkriminovanou osobu pouze veřejně diskreditovat – v tomto ohledu dokonce právníci Tcheng Piao a Che Ping přirovnali současné praktiky čínské vlády k těm, které známe z Kulturní revoluce.

Rozeštvat a diskreditovat

Vedlejším cílem těchto snah je vzájemně rozeštvat někdejší spolubojovníky proti čínskému režimu. A taktika „rozděl a panuj“ často bohužel čínské vládě vychází – právnička Wang Jü se v jednom z rozhovorů po propuštění svěřila, že sklidila výsměch za své televizní přiznání od syna, ale dokonce i od manžela, taktéž pronásledovaného právníka. Obrana, třetí z účelů televizních přiznání, se uskutečňuje skrze předem připravené repliky obžalovaných. Mají za cíl upevnit legitimitu vlády Strany a ukázat její moc, často tehdy, kdy význam celého případu překračuje hranice státu. Ať už je v případě toho kterého obžalovaného smysl veřejného přiznání jakýkoli, obecným cílem je danou osobu všestranně zdiskreditovat, aby o ni veřejnost přestala zcela jevit zájem.

“Natočíme, ale nezveřejníme”

Hlavní aktéři televizních přiznání často zmiňují taktiky, které vůči nim byly při „vyšetřování“ použity a které nakonec vedly k tomu, že s televizním přiznáním souhlasili. Mnozí z nich byli mučeni, ať už metodou spánkové deprivace, bitím nebo například zastrašováním; jiným vyhrožovali likvidací příbuzných, a některé se čínští agenti snažili přesvědčit, že se doznání nebude vysílat a bude sloužit pouze jako podklad k žádosti o propuštění. Jiným bylo bez obalu řečeno, že pokud nesvolí s natočením přiznání, propuštění na svobodu nemohou očekávat. Část vyšetřovaných má ze zacházení ve vazbě před doznáním trvalé následky – například Peter Humphrey, britský korporátní vyšetřovatel, trpí čtyři roky po svém propuštění stále posttraumatickým stresem, a podobně poznamenaná je také Wang Jü.

Safeguard Defenders doporučili čínské vládě, aby s televizními přiznáními a podobnými „představeními“ urychleně skoncovala a všem obětem tohoto svého konání okamžitě zajistila zákonem garantovanou ochranu a podporu. Čínské televize varovala, že vysíláním přiznání se stávají spolupachatelem zločinu, který je na jeho obětech páchán. Jmenovitě poukázala na státní televizi CCTV a její kanály CCTV1, CCTV4, CGTN, CCTV9 a CCTV13, ve kterých se přiznání v minulosti objevila. A zahraniční pozorovatelé by měli stupňovat tlak na čínskou vládu, aby podobných aktivit co nejdříve zanechala. Poslední uvedené doporučení je bohužel jediné, které má jakous takous šanci na realizaci.