Restart Martina Hály: Staří přátelé Nové Číny a jejich „chybné názory“

Noví čínští přátelé to mohou svým starým českým přátelům dočasně odpustit jenom proto, že jsou to tak jako tak necivilizovaní barbaři, kteří nerozeznají předsedu Jie Ťien-minga od Dr. Fu Man-ču.

Našemu projektu Sinopsis bývá někdy mylně předhazováno, že jsme příliš kritičtí k soudruhům v Pekingu. Ve skutečnosti jen vypichujeme úspěchy jejich stranické práce a jejich věrnost učení marxismu-leninismu, Mao Ce-tungových idejí a Si Ťin-pchingova myšlení o socialismu s čínskými rysy pro Novou epochu. To jsou vesměs kádrové předpoklady, jež v ČLR vedou k rychlému kariérnímu postupu. Jako návrat k „původním ideálům“ (čchu-sin) čínského komunismu je vyzdvihuje předseda Si, „mladý přítel“ staršího českého prezidenta.

Naopak postoje, jež pravověrným čínským komunistům přisuzuje část jejich zdejší lobby, jsou v Pekingu učiněné tabu. Sem patří, jak by řekl soudruh velvyslanec, „nesprávné názory“, že čínským soudruhům jde pouze o obchod, a nikoliv o prosazování správné politické linie a historického poslání KS Číny. Že soudruzi už vlastně nejsou žádní komunisté, protože se ČLR transformovala v kapitalistickou ekonomiku; že soudruzi podlehli svodům buržoazně-liberální „mírové evoluce“ a jde jim teď již pouze o bezkonfliktní mírovou koexistenci s dekadentním a imperialistickým Západem.

O původu ideálů

Takové chybné postoje by ve skutečnosti byly jen politováníhodným projevem nedostatečné politické uvědomělosti a v Číně by vedly k rychlé intervenci Disciplinární komise Ústředního výboru KS Číny a dlouhému vyšetřování na neznámém místě, případně k drsnějším postihům. Těm mohou být ostatně vystaveni i soudruzi, kteří se nadšeně hlásí k „původním ideálům“, ale šlápnou tak či onak vedle – zmizelý poradce prezidenta Zemana, předseda Jie Ťien-ming, by mohl vyprávět!

Respektive vyprávět by nemohl, protože je právě „vyšetřován“ disciplinární komisí neznámo kde. Ať je kde chce, hned tak se nevynoří, protože se jeho přímý podřízený Patrick Ho, jinak neochvějný stoupenec správné politické linie předsedy Si (i předsedy Jie), nechal nachytat americkými úřady při korumpování ministrů a prezidentů v Africe. Nechat se lapit při činu nepřátelskými úřady upadající imperialistické mocnosti, a pošramotit tak pověst Pásu a stezky jako hlavní zahraničně politické iniciativy předsedy Si, to prostě mezi “původní ideály” socialismu s čínskými rysy nepatří!

„Staří přátelé Číny“ v České republice, kteří v sobě objevili slabost pro Novou Čínu v časech Zemanova restartu v roce 2013, tak svým novým přátelům prokazují medvědí službu. Kdyby byli jejich noví čínští přátelé skutečné tak apolitičtí, jak je jejich „staří přátelé“ líčí, čekaly by je doma v socialistické vlasti velké problémy.

Vystavovat čínské přátele možným disciplinárním postihům nezodpovědným podsouváním údajného dekadentního chování a myšlení, to nemůže být projevem nefalšované družby. Noví čínští přátelé to snad mohou svým starým českým přátelům dočasně odpustit jenom proto, že jsou to tak jako tak necivilizovaní barbaři, kteří nerozeznají předsedu Jie Ťien-minga od Dr. Fu Man-ču.

O povaze úchylek

Náš projekt Sinopsis čínským soudruhům žádné úchylky směrem k buržoaznímu liberalismu nepodsouvá. Jsme si vědomi jejich usilovné práce při prosazování správné politiky předsedy Si Ťin-pchinga pro Novou epochu, schválené (spolu s jeho neomezeným mandátem) na 19. sjezdu KS Číny v roce 2017 a potvrzené státními orgány ČLR roku následujícího.

Projekt Sinopsis je tak vůči čínským soudruhům mnohem vstřícnější, než jejich zdejší souputníci, kteří by je svým lehkovážným přístupem mohli snadno přivést do nesnází. Prostě máme pro čínské soudruhy větší pochopení. Konec konců dělají jen to, co se od nich žádá. To je vcelku přirozené, a my to nekritizujeme, pouze zaznamenáváme. Náš přístup není negativní, ale dokumentární, ve smyslu zaznamenávání jejich úspěchů v daleké cizině.

Méně shovívavý postoj zaujímáme naopak ke „starým přátelům“ ve zdejší čínské lobby. Na rozdíl od jejich nových čínských přátel, kteří prostě jen dělají to, co mají a za co je platí, čeští staří přátelé často nedělají, co by dělat měli a za co je platíme my, občané a daňoví poplatníci této země.

Řada těchto starých přátel zastává vysoké politické funkce, do nichž je delegovali čeští voliči, aby hájili jejich zájmy. Pokud nereprezentují demokraticky zvolení představitelé zájmy svých voličů, je to ve svých důsledcích odpudivější, než když zaměstnanci totalitní státo-strany jen poslušně plní své úkoly.

Publikace tohoto článku: Aktuálně, 19.9.2019