Čtyři nešvary

„Čtyři nešvary“ (四风问题, anglicky Four Malfeasances), či doslovněji „problém čtyř stylů práce“, označují čtyři základní vnitřní problémy, s nimiž se potýká Komunistická strana Číny na úrovni úředníků a kádrů ve vztahu k „lidovým masám”. Jedná se o formalismus (形式主义), byrokratismus (官僚主义), hédonismus (享乐主义) a rozmařilý způsob života (奢靡之风). Tento termín má pevnou spojitost se Si Ťin-pchingovou všeobecnou protikorupční kampaní (viz například zde či zde), s „všestranně přísnou vnitrostranickou prací“, tedy jednou ze čtyř všestranností, a dalšími vnitrostranickými pravidly a nařízeními, která mají stranu očistit od negativních jevů narušujících vazbu mezi ní a lidem.

Jak známo z dějin komunistického hnutí všude ve světě včetně KS Číny, poté, co strana převezme absolutní moc, nastávají v ní vnitřní konflikty a také postupně roste napětí mezi stranou, která slibuje lepší svět, a obyvatelstvem, jehož očekávání není naplněno. Konflikty a napětí řeší stranické vedení v první řadě vnitrostranickou čistkou a ve jménu očisty od nezdravých elementů zabíjí dvě mouchy jednou ranou – odstraní ty, kdo nejsou absolutně loajální, a zároveň veřejnosti předhodí viníky problémů a ukáže, jak aktivně pracuje na zlepšení situace a pečuje o lid.

Odtržení strany od lidových mas

Termín “čtyři nešvary” se poprvé objevil v roce 2013 v projevu generálního tajemníka KS Číny na Pracovní schůzi k výchovné kampani linie mas (党的群众路线教育实践活动工作会议), kde Si Ťin-pching prohlásil:

Nyní, když čelíme hlubokým změnám situace ve světě, v zemi a ve straně, musíme si všímat, že před celou stranou o to naléhavěji vyvstává nebezpečí úpadku ducha, nebezpečí nedostatečných schopností, nebezpečí odtržení od lidových mas a nebezpečí korupce. Fenomén vnitřního odtržení strany od lidových mas existuje ve velké míře, některé problémy jsou stále poměrně vážné a dohromady se projevují jako čtyři nešvary – formalismus, byrokratismus, hédonismus a rozmařilý způsob života.

我们必须看到,面对世情、国情、党情的深刻变化,精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险更加尖锐地摆在全党面前,党内脱离群众的现象大量存在,一些问题还相当严重,集中表现在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这“四风”上。

Si Ťin-pching se dále podrobně věnuje jednotlivým nešvarům. Formalismus popisuje jako samoúčelnou práci, „řešení schůzí schůzemi a dokumentů dokumenty“, jako prezentování výsledků pouze pro mediální efekt a sebeprezentaci vedoucích pracovníků či jako vyprázdněné reportování nadřízeným. Tento styl práce nepřináší žádný praktický užitek.

Byrokratismus pak v podobném duchu znamená odtržení od praxe a od lidových mas, přílišné vyzdvihování osobního významu úředníků, nerespektování skutečných problémů veřejnosti, a naopak kladení zbytečných překážek v jejich řešení, zanedbávání individuálních rozdílů a mechanické kopírování zavedených postupů.

Hédonismus se projevuje jako hledání osobní prestiže a slávy, morální úpadek, touha po prospěchu, materialistický životní styl a lenost.

Rozmařilý způsob života zahrnuje marnotratnost, plýtvání (mimo jiné veřejnými prostředky a lidskými zdroji), libování si v luxusu, ostentativní porušování pravidel a v neposlední řadě braní úplatků.

Osm pravidel

Již půl roku před představením konceptu čtyř nešvarů bylo v prosinci 2012 na zasedání politbyra Ústředního výboru KS Číny ustanoveno takzvaných „osm pravidel“ (八项规定), která jsou pro členy KS závazná, jejich dodržování je přísně sledováno a porušování trestáno. Tato pravidla mají obsahově velice blízko východiskům „čtyř nešvarů“ a do značné míry se s nimi překrývají (viz níže). Jedná se o tato pravidla:

  1. Zlepšovat inspekční práci, za každou cenu se vyhýbat samoúčelnosti a formalismu; cestovat bez pompy, snížit velikost doprovodu a zjednodušit uvítací ceremoniály.
  2. Zmenšit počet schůzí a účinně zlepšit jejich kvalitu; zvýšit praktické využití schůzí, konat krátké schůze, mluvit krátce, vyhnout se prázdným řečem a zdvořilostním frázím.
  3. Zjednodušit reporty a účinně vylepšit styl zápisu; dokumenty a reporty, které nemají podstatný obsah a které lze neposlat, bez výjimky neposílat.
  4. Standardizovat zahraniční cesty, přísně kontrolovat, kdo se cesty účastní, a přísně dodržovat pravidla využívání dopravních prostředků.
  5. Zefektivnit práci ostrahy, zmenšit omezení v dopravě, v běžných případech nedělat uzavírky silnic a neuzavírat budovy.
  6. Zlepšit mediální komunikaci; členové politbyra, kteří se účastní konferencí a jiných aktivit, musí přizpůsobit mediální komunikaci potřebám, mediální hodnotě a společenskému přínosu a dále omezit počet mediálních výstupů a jejich délku.
  7. Přísně kontrolovat vydávání publikací; mimo centrální jednotný plán jednotlivci nepublikují své spisy či projevy, neposílají gratulační dopisy či telegramy, nepíšou věnování, nedávají autogramy.
  8. Striktně vynucovat pilnost a šetrnost, přísně dodržovat pravidla týkající se ubytování, přidělování vozidel a dalších pracovních a životních benefitů.

Jednotlivé body i s příklady lze také nalézt ve „Studijní příručce člena strany“ na webovém portálu Kung-čchan-tang-jüan 共产党员 (v překladu Komunista), který spravuje Organizační oddělení ústředního výboru KS Číny.

Statistika má cenné údaje

Od roku 2014 zveřejňuje Ústřední komise pro kontrolu disciplíny Komunistické strany Číny měsíční a roční statistiky případů porušení těchto pravidel, byť kategorizace jednotlivých prohřešků se s výše uvedenými osmi pravidly tak docela nepřekrývá: druhů prohřešků (类型) je devět a pod posledním z nich, který se nazývá „jiné“, se skrývají další minoritní záležitosti vysvětlené v legendě přehledové tabulky. Z té lze pak vyčíst, jaké prohřešky a na jakých úrovních se řešily. Například o roce 2014 víme, že na úrovni provincií a ministerstev byly řešeny pouze tři případy a že celkově se vyskytlo 1447 problémů s utrácením veřejných peněz za vnitrostátní cestovní výdaje (公款旅游 – 国内), což je porušení pravidla číslo jedna.

Od roku 2019 se však změnila metodika třídění prohřešků. Ty byly rozděleny do dvou velkých skupin, jež odpovídají „čtyřem nešvarům“: První skupina jsou prohřešky spadající do kategorií formalismu a byrokratismu, ta se pak dělí na pět dalších podskupin dle druhu provinění. Druhá skupina jsou prohřešky z kategorie hédonismu a rozmařilého způsobu života a ta se opět dělí na dalších šest podskupin. A tak se například dozvídáme, že v roce 2020 bylo vyšetřováno a potrestáno 7 381 prohřešků spojených s „jídlem a pitím za veřejné prostředky“ (公款吃喝), což je druh provinění spadající do skupiny hédonismu a rozmařilého života.

V průběhu let se celkový počet případů a potrestaných jednotlivců neustále zvyšuje, což je prezentováno nikoli jako problém, ale naopak jako úspěch neutuchající snahy o nápravu situace ve straně, tzv. „využití [metody] ‚obušku‘ a ‚korouhve‘“ (“指挥棒”与“风向标”的作用). Jinak řečeno, trestání provinilců ukazuje směr, kterým by se měli vydat ostatní.

„Čtyři nešvary“ jsou jedním ze základních pojmů vnitrostranické terminologie, týkající se „vytváření stylu práce“ (作风建设) – vedle dalších pojmů, včetně „osmi pravidel“, je najdeme i v elektronické publikaci Studijní slovník: nové pojmy, které od 18. sjezdu strany musí znát straničtí kádři (Süe-si c‘-tien: tang te š‘-pa ta i-laj tang-jüen kan-pu pi č‘ te sin c‘ 学习词典:党的十八大以来党员干部必知的新词). Název tohoto slovníku obsahuje stejnou slovní hříčku jako mobilní aplikace, která vzbudila rozruch počátkem roku 2019. „Süe-si“ znamená prostě „studovat“, homofonní „süe Si“ pak znamená „studovat Siho“ – což je mimo jiné ta správná cesta, jak se vyhnout „čtyřem nešvarům“, potažmo stranickému trestu.