Sir Geoffrey Nice o lidových tribunálech

Významný britský právník v Praze přednášel o vyšetřování zločinů proti lidskosti v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang.

V pondělí 14. února vystoupil na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy významný britský právník Sir Geoffrey Nice, aby pohovořil o historii a významu tzv. lidových tribunálů. Několika z těchto tribunálů i předsedal. Ten poslední, Ujgurský tribunál v Londýně, loni v prosinci uznal Čínskou lidovou republiku vinnou z genocidy muslimského obyvatelstva v autonomní oblasti Sin-ťiang. 

Sir Geoffrey Nice se také jako prokurátor podílel na činnosti Mezinárodního soudního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a byl hlavním žalobcem Slobodana Miloševiče. Dále se věnoval především případům před Mezinárodním trestním soudem v Haagu. V roce 2018 byl předsedou Čínského tribunálu, který se jednomyslně shodl, že v ČLR dochází k násilnému odebírání orgánů vězňů z pronásledovaných skupin, zejména stoupenců duchovního hnutí Fa-lun-kung či Ujgurů. 

Obdobné lidové tribunály vznikají od 60. let 20. století a jejich cílem je s pomocí poroty složené z expertů i běžných lidí vyšetřit a odsoudit zločiny proti lidskosti páchané často vládami států, které mezinárodní trestněprávní organizace z nějakých důvodů, nejčastěji politických, nevyšetřují. První takový tribunál svolaný filozofem Bertrandem Russellem vyšetřoval válečné zločiny spáchané Spojenými státy během války ve Vietnamu. Dále podobné tribunály vyšetřovaly například masakry v Indonésii v letech 1965-1966 či zločiny proti lidskosti spáchané Íránskou islámskou republikou v 80. letech. Finální rozsudky lidových tribunálů složených z nezávislých porotců nemají právní váhu a je už jen na zbytku světa, jak s nimi naloží. Právě v tom podle Sira Nice spočívá jejich síla. 

Přednášku uspořádalo Centrum strategických regionů FF UK ve spolupráci s projektem Sinopsis, Orientálním ústavem AV ČR a organizací Forum for Human Rights.

 

Přednášku lze shlédnout ze záznamu: