Tchajwanský ministr zahraničí Joseph J. Wu vystoupí v Praze na mezinárodní konferenci. Tématem bude spolupráce Tchaj-wanu a ČR

Mezinárodní konferenci „Towards a Productive Relationship: Engaging with Taiwan in Multiple Domains“ pořádá 27. října 2021 projekt Sinopsis a Orientální ústav AV ČR. Čeští i mezinárodní experti zhodnotí úlohu Tchaj-wanu během geopolitických změn ve východoasijském regionu a dopad na střední Evropu. Debata otevře i téma možné ekonomické spolupráce obou zemí, která započala již na nedávném Fóru “Taiwan CZ High-Tech Level Up 2021”.

Zahájení konference se v rámci návštěvy České republiky osobně zúčastní i ministr zahraničních věcí Čínské republiky (Tchaj-wanu) Joseph Jaushieh Wu, který předsedá prvnímu panelu s názvem Benefits from building stronger ties with Taiwan. Ministr Wu se na adresu možného prohloubení spolupráce vyjádřil v tomto duchu:

Rád bych vyzdvihl Českou republiku za to, že se jako první ujala vůdčí role v podpoře a spojení se s Tchaj-wanem a vytvořila tak neobyčejný příklad pro ostatní. Tento model budeme následovat ve snahách o hlubší spolupráci se světem. Možná jsou naše země geograficky vzdálené, ale pojí nás sdílené vize a hodnoty.

Ředitel projektu Sinopsis Martin Hála pak rostoucí zájem o tchajwanskou spolupráci vysvětluje následovně:

S rostoucím napětím mezi ČLR a Tchaj-wanem a celkovou změnou geopolitické situace se tchajwanské společnosti snaží relokovat výrobu z ČLR zpět do vlasti nebo do bezpečnějších třetích zemí. Tento proces zahájila na Tchaj-wanu tzv. nová jižní politika. V globálním měřítku se teď pro něj vžil termín restrukturalizace nebo diverzifikace dodavatelských řetězců. Pro Českou republiku se tu otevírá příležitost zapojit se do výrobních procesů s vysokou přidanou hodnotou.

V následujících dvou debatních panelech odborníci a zástupci akademické obce z USA, Tchaj-wanu, Německa či České republiky představí problémy současné tchajwanské společnosti, jejichž řešení může být inspirací i pro jiné země. Mezi ně bezesporu patří boj proti dezinformacím, úloha neziskových organizací a občanské společnosti či zastoupení žen ve státní sféře. Ředitelka Orientálního ústavu Akademie věd Táňa Dluhošová:

Orientální ústav navazuje na dlouhou tradici akademické spolupráce budovanou od 90. let. Výsledkem našich snah je i založení výzkumného centra Orientálního ústavu na Academii Sinice na Tchaj-wanu. Naším cílem není pouze umožnit českým pracovníkům a studentům se aktivně zapojovat do tamního akademického života, ale i zprostředkovávat důležitá kulturní a společenská témata z Tchaj-wanu směrem k české veřejnosti, čemuž má posloužit i tato konference.

Doplňující články Sinopsis k otázce Tchaj-wanu

K tématu současné ekonomické spolupráce Tchajwanu a ČR projekt Sinopsis publikoval minulý týden komentář Martina Hály Čipy místo Jie Ťien-minga: ekonomická diplomacie, tentokrát vážně. Už loni autor popsal cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan z pohledu širšího kontextu a měnícího se postoje k mezinárodnímu postavení Tchaj-wanu – V pravý čas na pravém místě.

Česká Republika pak není jedinou zemí, ktera zintenzivnila vztahy s ostrovní zemí. Například Litva letos v květnu vystoupila z iniciativy 17+1 a v současnosti projednává i otevření Tchajwanského zastupitelského úřadu v hlavním městě Vilniusu. Více v – Čína reaguje na prohlubování vztahů mezi Litvou a Tchaj-wanem tvrdou rétorikou.

Stále agresivnější rétoriku Pekingu analyzuje i profesorka Olga Lomová v článku Státní svátky ČLR a Tchaj-wanu a český ministr zahraničí v čínských službách. Zmiňuje v něm i Si Ťin-pchingův nacionalistický projev u příležitosti oslav k výročí sinchajské revoluce a potupnou gratulaci českého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka k výročí 72 let vzniku Čínské lidové republiky.

Vakcínová diplomacie na různé způsoby odhaluje, jak Peking využívá německé farmaceutické firmy BioNTech k nátlaku na Tchaj-wan. Status nezávislého státu by měl vyměnit za vakcíny, což Tchaj-pej neučinila a je tak odkázána na humanitární pomoc ze zahraničí.

Tchaj-wan coby jazýček na vahách americko-čínských vztahů – S administrativou prezidenta Joa Bidena se očekává narovnání amerických zahraničních vztahů, včetně těch s Čínskou lidovou republikou. Současně však vyvstává otázka, nakolik je udržitelný dlouhodobý ambivalentní přístup USA k Tchaj-wanu.