V upadajících podnicích se oficiální odbory připojují k požadavkům stávkujících

Čínští zaměstnanci bojují o svá práva: ve společnosti Guang Xie Electronics se jim díky zapojení oficiálních odborů podařilo vyhrát.

Kolem stovky zaměstnanců továrny  Guang Xie Electronics v Šen-čenu donutilo zaměstnavatele, aby jim dopředu vyplatil odškodné jako záruku proti budoucímu možnému přemístění podniku. Klíčovým prvkem vyjednávání bylo dle China Labour Bulletin překvapivé připojení místních oficiálních odborů k požadavkům zaměstnanců. Dle ředitele organizace Chunfeng Labour Dispute Service Centre pana Čeng Č´-žuho

Úspěch Guang Xie znovu ukazuje, že solidarita mezi pracujícími je nezlomná. Aktivní zapojení oficiálních odborů na straně pracujících je hlavní událostí celého případu. V obnovení důvěry zaměstnanců v oficiální odbory doufají nejen pracující, ale také ostatní skupiny společnosti včetně pracovních organizací.

V souvislosti s hospodářským úpadkem regionu delty Perlové řeky jsou podobné případy častější. Velkou motivací bojovat byla zaměstnancům Guang Xie neblahá zkušenost z Tung-kuanu, někdejší „továrny světa“, kde společnost Sin-ta nadobro zavřela podnik a ponechala přes tisíc zaměstnanců bez proplacení mzdy a sociálních dávek za několik měsíců.

Guang Xie Electronics začalo vyjednávání 23. května, kdy zaměstnanci zahájili stávku a blokovali vchod do továrny, aby zamezili odnášení strojů. Zprostředkování dohody místním úřadem se nepodařilo. Video na sociální síti Weibo ukazuje hádku, ke které tu došlo. V dalších dnech Chunfeng Centre zorganizovalo dílnu kolektivního vyjednávání a zaměstnanci si zvolili 15 zástupců. Výsledek: továrna vydala prohlášení, že provoz se přemisťovat nebude, a že začne propočítávat sociální pojištění a zpětně započítá příspěvky do fondu na bydlení.

Druhý jmenovaný příspěvek, fond na bydlení, není oficiálně součástí čínského sociálního systému. Pro vysvětlení:

Fond na bydlení byl ustaven roku 1999, kdy byly desítky milionů dělníků vypovězeny ze státních podniků, přičemž vláda už na státní podniky nemohla v otázce bydlení spoléhat. Fond bydlení byl podporován jako možnost pro zaměstnance pořídit a uchovat si vlastní bydlení. Přispěvatelé mohou žádat o zvýhodněné hypotéční sazby, pokryjí opravy a údržbu. (…) V případě, že se takto nevyužije, může být převeden na důchodové zabezpečení – takže funguje i jako druhotná penze, krom toho může být případně použit na akutní výdaje v případě vážných zdravotních potíží.

Ovšem teprve po zapojení místních oficiálních odborů zaměstnanci dosáhli svého cíle: 1. června vedení společnosti souhlasilo s tím, že jednorázově vyplatí každému zaměstnanci kompenzační balíček v závislosti na dosavadním trvání pracovního poměru.

Dalším příkladem úspěšného kolektivního vyjednávání je dohoda mezi vedením a zaměstnanci firmy Hietech Precision Industry, rovněž zprostředkovaná Čang Č´-žuem z Chunfeng Centre (Zde).