Vlajková loď čínské korupce opět na obzoru

Ještě pět let po svém krachu vyvolává společnost CEFC skandály – tentokrát v USA. Ale týká se to i nás.

Kdo dnes vzpomene čínské společnosti CEFC, propagované svého času bývalým prezidentem Zemanem jako „vlajková loď čínských investic v České republice“? V městském folkloru se drží jméno jejího „vyhaslého“ předsedy Jie Ťien-minga, bájného mandarína, který přes svou dost nápadnou nepřítomnost figuroval jako Zemanův poradce ještě dlouho po svém zmizení v Číně v roce 2018. Společnost zanikla krátce poté, ale i po svém krachu vyvolává zas a znovu kontroverze v různých částech světa; teď právě v USA.

Časované bomby a nášlapné miny

CEFC po sobě zanechala kromě miliardových dluhů také řadu časovaných bomb, ukrytých ve vyšetřovacím spisu Patricka Ho, generálního tajemníka stejnojmenného „neziskového křídla“ společnosti. Právě zatčení Patricka Ho v New Yorku v listopadu 2017 předznamenalo zmizení předsedy Jie Ťien-minga v Číně a odstartovalo strmý pád celé společnosti.

Připomeňme, že k němu došlo těsně před prezidentskou volbou v lednu 2018, v níž obhájil svůj mandát Miloš Zeman. Přestože v té době již veřejně dostupné obvinění proti Patricku Ho obsahovalo dostatek inkriminujícího materiálu i na Jie Ťien-minga a CEFC, Zemana se během kampaně na jeho vypečeného poradce, a obecněji na jeho politiku vůči ČLR, nakonec nikdo nezeptal. Šok vyvolalo v české společnosti teprve Jieho zmizení v březnu 2018, a to už byl staronový prezident pevně usazen v úřadě na druhé funkční období.

Ukazuje se nicméně, že podobných nášlapných min bude ve spisu Jieho podřízeného Patricka Ho více. Ho a jeho „think-and-do-tank” CEFC se pohyboval mezi vlivnými osobnostmi po celém světě a snažil se je tak či onak získat pro podporu oficiální politiky Komunistické strany Číny, zejména iniciativy Pás a stezka (BRI) (označované Milošem Zemanem za „nejvíce fascinující projekt v novodobých dějinách“). Hoovou standardní přesvědčovací taktikou byla přímočará korupce, kterou ani příliš nezakrýval. To se mu stalo osudným, protože ho po celou dobu bedlivě sledovala americká FBI, která tak nashromáždila rozsáhlý důkazní materiál.

Přátelé na vysokých místech

Při procesu s Patrickem Ho v roce 2018 se obvinění týkala pouze korupční činnosti v Africe a na půdě OSN. Obžaloba tak vynechala citlivé téma působení CEFC přímo ve Spojených státech, kde společnost a její patroni v KS Číny usilovaly o politický vliv především. Důkazní materiál v této věci musel být součástí Hoova spisu už při jeho zatčení v roce 2017, ale na korupční praktiky CEFC v americké politice došlo až nyní zveřejněním obvinění proti americko-izraelskému lobbistovi Galu Luftovi, blízkému spolupracovníkovi Patricka Ho i Jie Ťien-minga.

Gal Luft stál v čele washingtonského think tanku, či spíše lobbistické firmy Institute for the Analysis of Global Security (IAGS), který úzce spolupracoval s CEFC a částečně se s ní personálně prolínal. CEFC také IAGS finančně podporovala částkou 350 tisíc dolarů ročně. Ve vedení IAGS figurovala celá plejáda vlivných představitelů americké zpravodajské komunity, včetně bývalého ředitele CIA Jamese Woolseyho. Právě toho se měl podle obžaloby Luft snažit získat k prosazování čínského vlivu a šíření konkrétních „narativů“ jako oslavování BRI v USA. Woolseyho se měl dokonce Luftův think tank ve spolupráci s CEFC pokusit v roce 2016 dosadit do přípravného teamu prezidentského kandidáta Trumpa, což se skutečně nakrátko podařilo.

Grandiózní ambice

Obvinění uvádí řadu dalších bodů, jako spolupráci Lufta s CEFC při pašování zbraní do Libye a dalších krizových oblastí v Africe a na Blízkém východě, ale právě pokus o kooptaci bývalého ředitele CIA a jeho dosazení do teamu budoucího prezidenta USA vypovídá nejvíce o politických ambicích CEFC. Ty byly, podobně jako její finanční podvody, ve své době skutečně grandiózní.

Obvinění proti Luftovi se v silně polarizované atmosféře před prezidentskými volbami v USA nevyhnutelně stalo předmětem stranického boje. CEFC se snažila získat politický vliv nejen v Republikánské, ale i v Demokratické straně, kde se objektem jejího zájmu stal především Hunter Biden, syn Obamova viceprezidenta a budoucího prezidenta USA.

Luft byl v únoru zatčen na Kypru, ale vzápětí propuštěn na kauci, čehož využil k útěku. Z neznámého úkrytu zveřejnil video, v němž se prohlašuje za oběť pomsty Bidenovy administrativy poté, co prý poskytl v roce 2019 americkému ministerstvu spravedlnosti kompromitující informace o kontaktech rodiny budoucího prezidenta s CEFC. Hunter Biden vytěžoval podle něj mj. vysoce postavený zdroj v CIA, který měl varovat Jie Ťien-minga před možným zatčením v USA (do něhož potom spadl Patrick Ho).

Mrtví se někdy vracejí

Demokraté a republikáni se teď v USA navzájem obviňují z politické korupce ze strany CEFC. Přitom je nasnadě, že „vlajková loď čínských investic v ČR“ se snažila proniknout do obou velkých stran v USA – stejně jako v dalších zemích, včetně Česka, kde měla jednu ze svých hlavních základen. Pro nás z toho vyplývá několik znepokojivých závěrů. Za prvé, informace z vyšetřovacího spisu Patricka Ho dokáží způsobit politické otřesy různě po světě ještě několik let po kolapsu společnosti CEFC.

Za druhé, u nás nikdy důkladná diskuze o ve své době velmi viditelném vlivu CEFC neproběhla. Miloši Zemanovi se jí podařilo vyhnout během své druhé prezidentské kampaně, a do ztracena nakonec vyšuměla i po zmizení Jie Ťien-minga a kolapsu CEFC samotné. Zemanovo okolí tehdy argumentovalo „selháním jednotlivce“ (jemuž současně dopřávalo „presumpci neviny“).

Někde ve vyšetřovacích spisech americké FBI, a ovšem také čínské Ústřední disciplinární komise, budou však s největší pravděpodobností i třaskavé informace o působení CEFC v ČR. I u nás měla společnost svého člověka (dokonce přímo svého předsedu) v prezidentské kanceláři; i u nás měl Patrick Ho kontakty na přinejmenším jeden „think tank” propagující Pás a stezku. Můžeme se snažit na celý ten nepěkný případ zapomenout; otázka je, zda dokáže zapomenout on na nás. I mrtví se někdy vracejí…

Publikace tohoto článku: Deník N, 28.7.2023