Agentura Nová Čína shrnuje průběh utajeného investičního fóra v Praze

Na CIF byli připuštěni pouze čínstí novináři. Přinášíme překlad jejich reportáže.

Sinopsis již několikrát upozornil, že česko-čínská družba přešla po úvodním bombastu do stádia tutlání. Velké akce jako Čínské investiční fórum (CIF), dříve široce propagované ze strany lobistů i politiků, se nyní odehrávají za zavřenými dveřmi. Na letošní CIF v červenci byli připuštění pouze čínští, ale nikoliv čeští novináři. Ve snaze zprostředkovat čtenářům informace od pramene přinášíme proto překlad článku agentury Nová Čína (Sin-chua, Xinhua) z konce července, který pod názvem Čínsko-česká spolupráce na “Pásu a stezce” mnohostranně vzkvétá (中捷“一带一路”合作多点开花 ) shrnuje průběh akce, včetně vystoupení českých politiků a podnikatelů.

Sinopsis nemá přes mnohostranný rozkvět vzájemné družby dosud s agenturou Nová Čína uzavřenou dohodu o sdílení obsahu. Článek proto nepřinášíme v plném znění, ale jen jako výtah podstatných pasáží. Citované výroky českých představitelů a podnikatelů mohou působit komicky, ale nejedná se o žádný aprílový žert. Nemůžeme zaručit, že citované výroky na CIF skutečně padly, ale předkládáme je ze shrnutí oficiální čínské tiskové agentury v co možná nejvěrnějším překladu:

 

Když se uvádí v život iniciativa „Pás a stezka“

Před několika dny skončilo v Praze, hlavním městě ČR, Čínské investiční fórum 2017. Hlavním tématem letošního fóra byla účinná a úspěšná spolupráce v rámci programu „16+1“, zastřešovaného iniciativou „Pás a stezka“.

Prezident Zeman ve svém projevu ocenil smlouvy za několik desítek miliard korun, jež byly mezi oběma zeměmi na fóru podepsány. Zvlášť vyzdvihl skutečnost, že na základě jedné z uzavřených dohod hned druhý den po skončení fóra vyráží z ČR první vlakový spoj China Railway Express (中欧班列). S hlubokým pohnutím řekl, že vlak pojede podél Hedvábné stezky do Číny, díky čemuž se ČR skrze železniční spojení zúčastní iniciativy „Pás a stezka“, představující nejúchvatnější projekt v moderních dějinách světa.

Letošní ročník Čínského investičního fóra  pořádaly společně Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce (捷中友好合作协会), Čínské středisko pro hospodářské styky (中国经济联络中心, CECC) a Centrum pro mezinárodní spolupráci při Celostátní komisi pro rozvoj a reformy (国家发改委国际合作中心, NDRC). Co byla vyhlášena iniciativa „Pás a stezka“, ČR na ni od vlády až po běžné obyvatelstvo aktivně reaguje; neustále se rozvíjí konkrétní spolupráce v nejrůznějších oblastech, která již dosáhla úctyhodných výsledků. Česko právě usiluje o to, aby se proměnilo ve středisko čínských finančních aktivit v prostoru Střední a východní Evropy a uzel pro leteckou dopravu; spolupráce obou zemí v oblasti vzdělání, zdravotnictví a vědy a techniky obohatila rozvoj budování „Pásu a stezky“ oběma stranami o nový obsah.

Vytvoření naší finanční a letecké základny ve střední a východní Evropě

V posledních dvou letech obě země aktivně rozvíjejí propojenost infrastruktury. Postupně byly otevřeny přímé letecké linky z Pekingu, Šanghaje a Čcheng-tu do Prahy a v budoucnosti mají být zavedeny ještě dva spoje, jeden z Šen-čenu a druhý z Kchun-mingu. Ještě před několika roky se pohyboval počet čínských turistů, kteří za rok navštívili Česko, pouze kolem čtyřiceti tisíc, letos se však očekává, že jich bude mezi čtyřmi sty až pěti sty tisíci, což představuje nárůst geometrickou řadou.

Teng Kchuej (邓奎), generální ředitel holdingové skupiny Chuang-čung ťi-tchuan (皇中集团, Royal China International Holdings Limited) se domnívá, že spolupráce mezi ČLR a šestnácti středoevropskými a východoevropskými zeměmi se v rámci iniciativy „Pás a stezka“ rozšíří na další oblasti. Skupina Royal China se hodlá podílet na spolupráci s ČR a chystá se z Prahy učinit svou základnu, vystavět a rozšířit soustavu pražských letišť, zbudovat leteckou dopravní síť, která by pokryla celou Euroasii, a postupně z Prahy vybudovat letecké středisko celé Eurasie.

Oblast finančnictví je dalším zářným bodem v investiční spolupráci mezi ČLR a ČR. Letos v květnu obdržela Čínská průmyslová a obchodní banka (中国工商银行, ICBC) licenci od ČNB. Ředitel pražské pobočky Čínské průmyslové a obchodní banky Jang Jü (杨雨) řekl, že povolení, které pobočka získala, činí z ICBC první banku ze států mimo EU, která v ČR obdržela licenci. V budoucnu banka plánuje zakotvit u místních zákazníků, nabízet služby čínsko-českému obchodu, šířit se do středoevropských a východoevropských zemí ležících podél „Pásu a stezky“ a účinně podporovat konkrétní naplňování iniciativy „Pás a stezka“.

Poskytování služeb čínské medicíny Čechům

Kromě oblasti hospodářství, obchodu a investic lze vyjádřit uznání i čínsko-české spolupráci v oblasti vzdělání a zdravotnictví. Letos v únoru ohlásila společnost CEFC, že nemocnici v Hradci Králové věnuje částku deset milionů eur na výstavbu budovy Čínsko-českého centra pro výzkum tradiční čínské medicíny. Poté, co bude budova dokončena, nabídne českému obyvatelstvu lepší služby tradiční čínské medicíny a poslouží šíření tradiční čínské medicíny a kultury.

Letos v červnu pořídila investici skupina Home Credit, která společně s Fakultní nemocnicí Žuej-ťin (瑞金医院), spadající pod lékařskou fakultu Dopravní univerzity v Šanghaji, a pražskou záchrannou službou iniciovala projekt čínsko-české spolupráce v letecké záchranné službě. Pracovníci šanghajské záchranky se letos v říjnu vydají do ČR na systematický výcvik. Díky tomu se čínský personál komplexně seznámí s procesy a operacemi letecké záchranné služby a vychovají se odborníci pro budoucí záchranky čínských měst.

Alipay rozvíjí českou bezhotovostní společnost

Hlavního partnera tohoto ročníku fóra, skupinu Home Credit, lze označit za příkladný vzor investičního projektu české společnosti v Číně. Do letošního května spotřebitelské finanční služby Home Creditu v ČLR pokryly dvacet devět provincií a měst pod přímou ústřední správou, 312 měst, bylo zprovozněno více než 210 tisíc bodů sítě úvěrových služeb a úhrnný počet zákazníků přesáhl číslo 3,5 milionu. ČLR se již stala největším a nejrychleji rostoucím trhem Home Creditu.

Generální ředitel a předseda představenstva Home Creditu Jiří Šmejc se nechal slyšet, že tento ročník Čínského investičního fóra je evropským pokračováním a rozšířením Fóra pro mezinárodní spolupráci „Pás a stezka“, konaného v květnu v Pekingu, v Evropě. Coby globální společnost v oblasti spotřebitelských financí se Home Credit neustále snaží pomocí svých produktů a služeb napomáhat uskutečňování cílů iniciativy „Pás a stezka“ v zemích, které leží podél ní, a přispět k tamějšímu hospodářskému rozvoji a zkvalitnění spotřeby. Právě v době konání fóra ohlásila skupina Home Credit podpis dohody o strategické spolupráci s investiční skupinou Pacific Alliance Group (太盟亚洲资本, PAG). PAG má v plánu investovat do hongkongské pobočky Home Creditu přes dvě miliardy jüanů. Tato strategická spolupráce v opět vyšší míře podpoří dlouhodobý rozvoj čínského trhu Home Creditu a prohloubí spolupráci obou zemí ve finančnictví.

V čilém obchodním a cestovním ruchu mezi oběma zeměmi spatřují podniky řady odvětví obchodní příležitost. Sü Chao (徐浩), náměstek ředitele skupiny Ant Financial (蚂蚁金服集团) ve vlastnictví Alibaba Group říká, že skupina Alibaba se již spojila se čtyřiceti českými obchodními společnostmi, pokrývajícími různá odvětví služeb, jako např. maloobchod či pohostinství, a velkou měrou tak čínským turistům usnadnila platby. V budoucnu hodlá skupina Ant Financial společně s českými obchodními partnery spolupracovat na rozšiřování platformy Alipay (支付宝), ze všech sil poskytovat služby místnímu obyvatelstvu a napomáhat rozvoji bezhotovostní společnosti v ČR.

Rychlý rozvoj čínsko-českých vztahů na poli hospodářství, obchodu a investic, propojování infrastruktury a spolupráce v oblastech vzdělávání a zdravotnictví velkou měrou zlepšují vzájemný styk a vzájemné pochopení lidu obou zemí, posilují pocit všestranného prospěchu z budování „Pásu a stezky“ a zajišťují, aby se iniciativa „Pás a stezka“ každým dnem hlouběji vrývala do srdcí lidu.