Kampaň za tužší, ale i modernější politickou kontrolu na školách

Neotřelé formy politické výchovy spolu s ideologickým kádrováním pedagogů mají zajistit pevnější uvědomělost studentů i vyučujících.

Ministr školství ČLR Čchen Pao-šeng, známý již z dřívějška svými vyjádřeními ve prospěch posílení angažmá Strany na univerzitách, nepolevuje v boji za ideologickou čistotu na univerzitách. Dle citace Reuters se během letošních “dvou zasedání” (čínského „parlamentu“ Všečínského shromáždění lidových zástupců a Čínského lidového politického poradního shromáždění, přibližné čínské obdoby naší někdejší Národní fronty) vyjádřil, že

[P]ři zkoumání situace na univerzitách vidíme, že míra pozornosti na hodinách politické teorie není vysoká. Lidé se účastní fyzicky, ale ne duševně. (…) Proč tomu tak je? Neodpovídá jejich potřebám. Možná je zastaralý obsah, nástroje jsou příliš hrubé a obal není zas tak moderní. (…) Studenti potřebují být vedeni hlavními hodnotami čínského socialismu, aby se zdravě morálně vyvíjeli, a měli by rovněž studovat tradiční čínskou kulturu, revoluční kulturu a vyspělou socialistickou kulturu,” uvedl Čchen.

Výchova ke správnému politickému názoru má být napříště více “trendy”, aby byla pro studenty přitažlivější. Tento vývoj můžeme sledovat rovněž na příkladu hudebních videí sršících pozitivní energií, nebo v případě známého rapového videa verbujícího do Čínské lidové armády apelujících na to drsnější v každém z nás.

Pod lampou tma

Univerzity jsou v hledáčku Strany i z jiných důvodů. Na konci února letošního roku informovala čínská vláda prostřednictvím agentury Sin-chua a dalších státních médií o záměru provést v průběhu roku 2017 disciplinární šetření na bezmála třiceti čínských univerzitách, mezi nimiž nechybí ani věhlasné univerzity Pej-ta nebo Čching-hua. Šetření má podle oficiálních zdrojů chránit autoritu Strany a ústřední úlohu jejího hlavního představitele, prezidenta Si, a vyřešit tzv. problém tmy pod lampou („灯下黑“ 问题, teng-sia chej wen-tchi). Kontrola na univerzitách se dává do souvislosti jednak s protikorupční kampaní, která v Číně probíhá již několik let, ale především s ideologickou čistotou, která se pomalu stává dalším z ústředních hesel současné vlády. Inspekce proběhne krom univerzit také ve čtyřech vybraných provinciích a vyšetřeny budou také některé státní orgány (mezi jinými například Úřad pro správu kyberprostoru).

Z výroku o “tmě pod lampou” je zřejmé, že čínské vedení hodlá odpůrce Strany a nejvíc zkorumpované živly hledat právě mezi těmi, kteří naoko věrně hájí stranickou linii. Vedení proto vyšle vyšetřovací komise, jež budou mít za úkol tyto jednotlivce nebo skupiny odhalit. Podrobněji o programu šetření informuje South China Morning Post.

Seznam kontrolovaných položek zahrnuje to, zda mají univerzity „politické uvědomění“, dále pochopení ochrany Siova postavení jakožto “jádra” vedení a potřebu následovat stranickou linii. Univerzity také musejí prověřit, zda byly uplatněny stranické řídicí principy pro vzdělávání a zda jsou univerzity vedeny „správným směrem“.

Posílení ideologické kontroly nad čínskou akademickou obcí přitom pozorovatelé vnímají již od r. 2012, a kontrola už je dnes dost vysoká.

Všechny univerzity v Číně jsou pod kontrolou stranického výboru a návrhy na členy učitelského sboru na univerzitách se vznášejí pod vedením Strany. Akademická debata a diskuze může být cenzurována, pokud se nedrží ideologických principů.

V polovině ledna letošního roku se objevily zprávy o zákazu kritiky čínské vlády ze strany zaměstnanců Sunjatsenovy univerzity v Kantonu. Právě Sunjatsenova univerzita se přitom dlouhodobě pokládá za jednu z liberálnějších vysokých škol v pevninské Číně. Mezi omezeními pro vyučující zazněl mj. také zákaz šíření náboženství v průběhu vyučování (o změně přístupu vůči věřícím jsme psali nedávno).

O důležitosti správné ideologické výchovy studentů vysokých škol se čínská vláda přesvědčila již v roce 1989, kdy studenti byli hlavními hybateli prodemokratického hnutí. Za způsob, jakým se v uvedeném roce čínská vláda s protesty vypořádala, ji zbytek světa kritizuje dodnes. Podobný incident si již nemůže čínské vedení dovolit a snaží se mu očividně důsledně předcházet.