Po deseti letech je na čase přehodnotit české členství v platformě 16+1

Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny vyzval vládu k opuštění platformy 16+1 pro spolupráci Číny se státy střední a východní Evropy. Projekt Sinopsis již v minulosti připravil doporučení pro změnu politiky ČR ve vztahu k této čínské iniciativě.

Před deseti lety vstoupila Česká republika společně s dalšími zeměmi střední a východní Evropy s vidinou budování lepších ekonomických vztahů s Čínou do iniciativy 16+1 (dříve 17+1). Projekt Sinopsis připravil analýzu, která vysvětluje skutečný charakter této platformy a vyzývá jeho členy, aby své členství v této skupině přehodnotili.

Iniciativa 16+1 vznikla v roce 2012, těsně před nástupem současného generálního tajemníka KS Číny Si Ťin-pchinga k moci. V té době se spolupráce s ČLR mohla zdát poměrně neškodná, po změně čínského vedení se ale situace značně změnila. Pod vedením Si Ťin-pchinga v ČLR značně zintenzivnělo potlačování nezávislých názorů a porušování lidských práv. Tato situace je nejpatrnější v autonomní oblasti Sin-ťiang, kde dochází k systematické represi Ujgurů a dalších menšin, za což Čínu mnoho zemí viní z genocidy, nebo v Hongkongu, kde Peking před dvěma lety zrušil občanské svobody.

Zároveň ČLR v posledních letech provozuje značně asertivní politiku vůči západním zemím a staví se do pozice jejich systémového rivala. Zapojení států střední a východní Evropy do čínských iniciativ, jako je 16+1, podkopává jejich spojenecké svazky s euroatlantickými zeměmi. Uskupení 16+1 de facto rekonstituuje v Evropě někdejší „východní blok“ pod čínským vedením, do něhož členské země vstoupily s vidinou ekonomických výhod. V tomto bloku platí obdobně jako za časů SSSR vztah centra a periferních satelitů, kdy evropské členské státy pouze pasivně přijímají podněty vzešlé z Pekingu. Zároveň není 16+1 organizována jako horizontální, multilaterální organizace, ale jako vertikální asymetrická platforma pro 16 bilaterálních vztahů ČLR s jednotlivými členskými státy. Agendu nastoluje ČLR, z jejíž iniciativy se také konají jednání celé platformy.

Ačkoliv byly hlavní motivací pro vstup do iniciativy ekonomické zájmy, její reálné ekonomické výhody pro ČR i další státy jsou minimální. S nízkými ekonomickými výsledky kontrastuje značná politická a vlivová aktivita okolo iniciativy na nejrůznějších úrovních. Za navazováním kontaktů pod hlavičkou 16+1 či zastřešující iniciativy Pás a stezka se tak často skrývají aktivity čínské jednotné fronty nebo Oddělení mezinárodních vztahů ÚV KS Číny, jejichž hlavním cílem je kooptace elit a prosazování pročínského diskurzu v zahraničí.

Otázce českého členství v iniciativě 16+1 se 19. května věnoval zahraniční výbor Poslanecké sněmovny. Všichni přítomní poslanci odhlasovali dokument, který vyzývá vládu k vystoupení z tohoto uskupení.

Celý text analýzy Sinopsis z dubna 2022 včetně doporučení pro členské státy v PDF.