Politbyro schválilo nové směrnice k posílení práce na jednotné frontě

Nové pokyny pro práci na jednotné frontě, leninský typ vlivové práce, rozšiřují její organizace do dalších částí čínské společnosti.

Agentura Nová Čína na začátku ledna zveřejnila novou verzi předpisů pro „práci na jednotné frontě“ schválenou v listopadu loňského roku Politbyrem ÚV KS Číny. Upravená verze dokumentu z roku 2015 dále posiluje pozici Oddělení práce na jednotné frontě ve stranickém aparátu a rozšiřuje jeho působnost. Stranické sekretariáty na provinční i městské úrovni musí nově povinně zřídit místní vedoucí skupinu jednotné fronty. Vlastní mechanismy jednotné fronty musí mít i stranické buňky na všech úrovních, například na vysokých školách nebo ve firmách (některé tyto organizace již takové instituce zavedly dříve).

Dokument zdůrazňuje práci jednotné fronty v privátním sektoru, nad nímž se strana dlouhodobě snaží posílit kontrolu. Kádry jednotné fronty mají hájit zájmy soukromých firem, ale především mají dohlížet na to, aby tyto zájmy byly v souladu se zájmy strany a zároveň aktivně zapojovat vedení firem do realizace politiky KS Číny. Nové předpisy dále obsahují celou kapitolu věnující se práci s „novou společenskou třídou“ korporátních zaměstnanců, podnikatelů na volné noze a pracovníků v nových médiích (tato skupina byla poprvé definována jako cíl práce na jednotné frontě již v roce 2006). 

Jednotná fronta je hlavní strategií KS Číny k získání kontroly nad nekomunistickými složkami obyvatelstva doma i v zahraničí. S pomocí spletité organizační struktury vedené Oddělením pro práci na jednotné frontě při ÚV KS Číny strana navazuje kontakty s náboženskými, obchodními či krajanskými organizacemi a dohlíží, aby svou činností zároveň prosazovaly zájmy strany. Tuto taktiku strana využívá po celou dobu své existence, její význam však výrazně posílil s vládou generálního tajemníka Si Ťin-pchinga, který ji stejně jako Mao Ce-tung považuje za jednu ze tří „magických zbraní“ komunistické strany.

Současnému systému práce na jednotné frontě, především jejím funkcím v zahraničí, se věnoval ve svém článku z roku 2020 australský analytik Alex Joske. Ve studii nazvané The Party Speaks For You (Strana mluví za vás) popisuje Joske, jakým způsobem tyto aktivity fungují, jaké problémy působí cizím státům a jak by se k nim měly vlády postavit. Sinopsis s autorem také udělal krátký rozhovor shrnující i některé aspekty problematiky, jež se do zprávy nevešly. Problematice jednotné fronty se dlouhodobě věnuje i australský sinolog Gerry Groot, který její zahraniční působení popsal ve svém příspěvku na konferenci o čínském vlivu ve světě pořádané projektem Sinopsis v roce 2019.

Čínské jednotné frontě v zahraničí i u nás se dlouhodobě věnuje také projekt Sinopsis a jeho spolupracovníci. Mapovali jsme její aktivity v Parlamentu ČR, Evropském parlamentu, mezinárodních think-tancích, v Hongkongu, na Tchaj-wanu, v Turecku mezi ujgurskou menšinou, v Německu a nejnověji také ve Švýcarsku, kde zpráva našeho spolupracovníka Ralpha Webera vzbudila značný mediální ohlas.

Působení Jednotné fronty v České republice pod rouškou tzv. „ekonomické diplomacie“ se detailněji věnoval ředitel projektu Sinopsis Martin Hála v článku pro prestižní americký think tank Jamestown Foundation. Tématem se zabývá i analytik Sinopsis Filip Jirouš. V článku pro totéž periodikum, který vychází z jeho diplomové práce, popisuje aktivity diasporních spolků v ČR i na evropské úrovni.