Případová studie o pozadí jedné čínské dezinformační operace

Projekt Sinopsis rozkrývá pro nové číslo China Brief organizační strukturu dezinformační kampaně proti předsedovi Senátu ČR.

V aktuálním čísle časopisu China Brief vydávaném nadací Jamestown Foundation vyšla nová studie s názvem „How the CCP Mobilized a Cross-Border Disinformation Campaign Against the Czech Senate Speaker“. Její autoři, ředitel projektu Sinopsis Martin Hála a analytici projektu Filip Jirouš a Petra Ševčíková, v ní na příkladu chování čínských diplomatů a vlivových organizací v souvislosti s loňskou cestou předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan popisují mechanismy fungování čínské propagandy a dezinformací.

Propagandu autoři vymezují jako dlouhodobý narativ, jehož hlavním cílem je prezentovat pozitivní obraz Čínské lidové republiky. Toho jsme v České republice byli svědky především v podobě „ekonomické diplomacie“ prosazované během českého angažmá dnes již neexistující čínské společnosti CEFC a následné „racionalizace debaty“ o Číně. Do té se zapojila i skupina PPF sponzoringem serveru Sinoskop.

Naproti tomu dezinformace slouží jako krátkodobý narativ převážně negativního charakteru k vyvolání nedůvěry a zmatení ve společnosti. To jsme mohli např. sledovat v loňském roce, kdy z čínské strany přicházela řada „teorií“ o původu nového koronaviru, které měly zakrýt chyby pekingské vlády v počátcích pandemie. Tato dezinformační kampaň byla součástí dlouhodobějšího narativu propagandy vytvářejícího obraz ČLR jako zachránce zbytku světa před pandemií. Ten v loňském roce pomáhala vytvářet především tzv. „roušková diplomacie“, v současné době pak diplomacie „vakcínová“.

Loňskou cestu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan kritizoval nejen Peking, ale i někteří členové české vlády, především ministr vnitra Jan Hamáček. Ten byl společně s bývalým zástupcem firmy CEFC Jaroslavem Tvrdíkem hlavním strůjcem česko-čínské „rouškové diplomacie“ a argumetoval, že by cesta předsedy Senátu mohla narušit nákupy v Číně i obecně vzájemné vztahy.

O odplatě čínská strana skutečně mluvila. Nátlak ve stylu „vlčí diplomacie“ pocítil ze strany velvyslance ČLR v České republice Čang Ťien-mina 张建敏 už Vystrčilův předchůdce Jaroslav Kubera, který cestu na Tchaj-wan před svou náhlou smrtí plánoval. Čínský ministr zahraničí Wang I 王毅 poté hrozil, že Česká republika za Vystrčilovu cestu zaplatí „vysokou cenu“ a šéf oddělení pro zahraniční styky KS Číny Sung Tchao 宋涛 vybízel předsedu KSČM Vojtěcha Filipa, aby se od předsedy Senátu „jasně distancoval“. Jasné distancování přišlo především ze strany prezidenta Miloše Zemana, který Miloše Vystrčila odmítl dále zvát na schůzky nejvyšších ústavních činitelů.

Druhá linie „vysoké ceny“ pro  Vystrčila přišla v podobě neúspěšné dezinformační kampaně k očernění jeho jména. V listopadu 2020 dostali novináři z Aktuálně.cz nevyžádaný email ze Švýcarska se zprávou, že Miloš Vystrčil za svou cestu na Tchaj-wan obdržel od tamní vlády čtyři miliony dolarů. Projekt Sinopsis ve spolupráci se švýcarským sinologem Ralphem Weberem rychle odhalili, že zpráva pochází od vydavatelů  čínsko-anglického webu EurAsia Info (欧亚时报, Ou-Ja Š‘-pao) sídlícího ve Švýcarsku. Ten je součástí Světového svazu čínských masmédií (世界华文大众传播媒体协会), který je propojen s čínským propagandistickým systémem prostřednictvím svého partnera – Všečínského svazu novinářů (中华全国新闻工作者协会) pod Oddělením propagandy ÚV KS Číny (中宣部).

Prezidentka EurAsia Info je zároveň mj. předsedkyní Evropské asociace krajanů z provincie Ťiang-si (欧洲江西同乡会), jejímž členem je i prominentní představitel politické organizace čínské diaspory v České republice napojené na orgány jednotné fronty. Podobné organizace běžně fungují jako nástroj čínského vlivu.

Kromě toho je EurAsia Info spojeno i se státní mediální sítí China News Service (中国新闻社), která je přímo podřízena Oddělení práce na jednotné frontě ÚV KS Číny (统战部). Kontroluje také většinu čínskojazyčných médií v zahraničí, a je tak jedním z největších šiřitelů čínské propagandy.

Tato konkrétní dezinformační kampaň proti Vystrčilovy selhala, ale její mohutné organizační pozadí dokládá, jak může KS Číny mobilizovat a koordinovat v mezinárodním měřítku celou řadu aktérů na nejrůznějších úrovních s cílem zastrašit a dehonestovat osobnosti, které se nějakým způsobem znelíbily jejímu vedení.