Stranický ideolog na tiché návštěvě v ČR

Liou Jün-šan je jedním ze sedmi nejmocnějších mužů Číny. Jeho návštěva přesto nefigurovala nikde v oficiálních programech politiků a organizací, na jejichž pozvání do Čech zavítal.

V Praze v těchto dnech pobývá na každoročním Investičním fóru  čínská delegace vedená  Liou Jün-šanem (Liu Yunshan), členem stálého výboru politbyra ústředního výboru Komunistické strany Číny. V našich médiích bylo jeho jméno zmíněno pouze v souvislosti se zábory pražských náměstí organizovanými neznámými subjekty s cílem zajistit „podporu mezinárodní konferenci China Investment Forum“. Pravděpdobně se opět jedná o čínské občany, kteří budou ve střehu pro případ, že by někdo chtěl projevit názor nepříjemný pro čínské hosty.

Podle agentury Sin-chua je Liou Jün-šanova návštěva v Praze součástí jeho cesty do Rumunska a České republiky. V Rumunsku 14. července vystoupil na akci s názvem „Dialog politických stran Číny a střední a východní Evropy“, kde přednesl projev s názvem „Šířit ducha Hedvábné cesty – ruku v ruce společně budovat krásnou budoucnost lidu Číny a všech zemí střední a východní Evropy“.  Podle zpráv v čínském tisku byl v Bukurešti přítomný i místopředseda ČSSD Jan Hamáček a místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Agentura Sin-chua dále referuje, že do ČR Liou Jün-šan přijíždí na pozvání místopředsedy ČSSD a předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka a že také tato návštěva má mít především mezistranický ráz. Během přijetí u Hamáčka, které proběhlo v Mladé Boleslavi 17.července, Liou Jün-šan „jako vysoký představitel KS Číny vyzval k tomu, aby politické strany ČLR a ČR udržovaly kontakty na nejvyšší úrovni a posílily výměnu v oblasti vládnutí (state governance) a budování strany s cílem usnadnit praktickou spolupráci mezi oběma zeměmi“.

Oblastí Liou Jün-šanova působení v politbyru je ideologie a propaganda. Mj. zastává funkci předsedy ústřední komise pro řízení výstavby duchovní civilizace, tj. nejvyššího orgánu státní propagandy, je vedoucím skupiny ÚV pro propagandu a ideologii a řídí stranickou školu KS Číny. Je znám konzervativními názory a tvrdým postojem ve věci svobody slova a je zásadním odpůrcem liberalizace médií.

Vedle ideologické pevnosti je Liou Jün-šan znám také tím, že jeho manželka pochází z vysokých vojenských kruhů, jeho syn patří k nejbohatším čínským podnikatelům a že jeho rodina je zmiňována v souvislosti se skandálem Panama Papers.

Liou Jün-šan je jako člen stálého výboru politbyra je jedním ze sedmi mužů, kteří řídí Čínu a je s podivem, že o tak významné návštěvě se v našich médiích více nemluví. Nereferují o ní ani stránky Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce, která pořádá Investiční fórum. Na svých stránkách přijetí nezmiňuje v kalendáři akcí ani Jan Hamáček, ani Poslanecká sněmovna, a chybí i v aktualitách na stránkách ČSSD. O návštěvě mlčí i webové stránky českého velvyslanectví v Pekingu.

Zdá se tedy, že v našich diplomatických vztazích s Čínou se již zabydlel čínský způsob jednání, kdy každý partner předkládá svým občanům takovou verzi zpráv, která mu vyhovuje, zatímco jednání se vedou pokoutně. Naštěstí u nás ještě nemáme ústřední komisi pro řízení výstavby duchovní civilizace (v jejím čele stojí rovněž Liou Jün-šan) a naši novináři mají  stále ještě možnost klást otázky.

Publikace tohoto článku: Deník Referendum