Think-tank francouzské armády o čínském vlivu ve světě – a v České republice

Obsáhlá zpráva think-tanku IRSEM vychází i z dlouholetého výzkumu projektu Sinopsis.

Tento týden publikoval francouzský Institut strategického výzkumu při Vojenské škole v Paříži (Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire, IRSEM) zprávu o vlivu Komunistické strany Číny ve světě. Zpráva o téměř 650 stranách, pravděpodobně nejrozsáhlejší svého druhu, zevrubně popisuje nástroje čínského vlivu, jako je systém jednotné fronty, diplomacie, kooptace politiků nebo využívání dezinformací, a ukazuje jejich fungování na řadě příkladů z celého světa včetně České republiky. Autoři zprávy, Paul Charon a Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, odkazují při popisu situace v České republice zejména na výzkum projektu Sinopsis, jemuž také věnují poděkování v závěrečné poznámce.

„Ekonomická diplomacie“ a kooptace elit

Jako typickou ukázku kooptace politiků pomocí „ekonomické diplomacie“ uvádí zpráva aktivity čínské společnosti CEFC (中国华信能源), která byla mezi lety 2015 a 2018 nejdůležitějším čínským subjektem působícím v České republice. Dle slov prezidenta Miloše Zemana měla být CEFC „vlajkovou lodí“ čínských investic u nás a svou nadstandardní přízeň vůči firmě potvrdil jmenováním předsedy CEFC Jie Ťien-minga svým čestným poradcem. Společnost své investiční sliby nakonec nenaplnila, zato se jí podařilo navázat kontakt s řadou českých politiků, z nichž se někteří stali i jejími zaměstnanci.

Obdobným způsobem společnost kooptovala politiky v dalších zemích, například v Srbsku nebo některých afrických státech. V roce 2017 zatkla FBI šéfa neziskového křídla CEFC Patricka Ho 何志平 kvůli uplácení afrických politiků a zástupců OSN a několik měsíců poté v Číně kvůli problémům společnosti zmizel předseda Jie Ťien-ming. CEFC brzy nato zbankrotovala a její český majetek, včetně fotbalového klubu Slavia nebo podílu v letecké společnosti Smartwings, přebral největší čínský státní podnik CITIC.

„Jasně se distancovat od Vystrčila“

Zpráva zmiňuje i okolnosti loňské cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Té předcházely výhrůžky vůči jeho předchůdci Jaroslavu Kuberovi ze strany čínské ambasády a Pražského hradu. Politický nátlak na předsedu Senátu z čínské i české strany neskončil ani po uskutečnění cesty. Čínský ministr zahraničí Wang I 王毅 o Vystrčilovi prohlásil, že zaplatí „vysokou cenu“ a vedoucí Oddělení pro mezinárodní styky ÚV KS Číny (中共中央对外联络部, ILD) Sung Tchao 宋涛 ve videohovoru vyzval předsedu českých komunistů Vojtěcha Filipa, aby se od Vystrčila jasně distancoval. Jak uvádí i zpráva IRSEM, ILD slouží především k navazování kontaktů mezi KS Číny a zástupci spřátelených politických stran, a je tak jedním z hlavních nástrojů kooptace zahraničních politiků. Podle české Bezpečnostní informační služby se ILD zároveň věnuje i zpravodajské činnosti ve prospěch KS Číny.

Od Vystrčila se nakonec jasně distancoval prezident Zeman, který předsedu Senátu odmítl nadále zvát na setkání nejvyšších ústavních činitelů. Zároveň byla proti Vystrčilovi namířena dezinformační kampaň snažící se ho zdiskreditovat. V listopadu 2020 dostali novináři z Aktuálně.cz email s tvrzením, že Vystrčil dostal za svou cestu od tchajwanské vlády čtyři miliony dolarů. Projekt Sinopsis odhalil, že zpráva pochází od vydavatelů  čínsko-anglického webu EurAsia Info (欧亚时报, Ou-Ja Š’-pao) sídlícího ve Švýcarsku, který je součástí široké sítě čínskojazyčných médií napojených na Oddělení propagandy ÚV KS Číny (中宣部) a Oddělení práce na jednotné frontě (统战部).

PPF a „racionalizace debaty“

V souvislosti s vlivem ČLR na akademické prostředí uvádí zpráva IRSEM příklad Miloše Balabána a jeho Česko-čínského centra při Univerzitě Karlově. Toto centrum, jehož hlavní činností bylo přes proklamované akademické ambice organizování propagandistických konferencí, ukončilo činnost v roce 2019, kdy se ukázalo, že Balabán si za konference nechával platit od čínské ambasády a peníze inkasoval skrz svou soukromou firmu vystupující jako Středisko pro bezpečnostní politiku na FSV UK, které Balabán také vedl.

Francouzská zpráva věnuje pozornost také pokusu společnosti Home Credit o uzavření partnerské smlouvy s Univerzitou Karlovou v roce 2019. Smlouva měla zamezit osobám a subjektům spjatým s univerzitou vyjadřovat se negativně o společnosti Home Credit a byla pravděpodobně namířena především proti projektu Sinopsis, který je k některým aspektům působení Home Creditu a jeho vlastníka, skupině PPF, v Číně dlouhodobě kritický a zároveň funguje ve spolupráci s Katedrou sinologie Filozofické fakulty UK. Po kritice ze strany akademické obce a veřejnosti Home Credit od smlouvy odstoupil a pokusil se projekt Sinopsis napadnout přímo rozesíláním předžalobních výzev. Home Credit i nadále usiluje o „racionalizaci“ české debaty o Číně, zejména podporou serveru Sinoskop (dnes Asiaskop) skrze marketingovou firmu C&B.

Zpráva se zmiňuje i o rizicích spolupráce univerzit s jejich čínskými protějšky, z nichž některé jsou přímo či nepřímo napojeny na čínský obranný sektor. Cituje výzkum analytika Sinopsis Filipa Jirouše a Českého rozhlasu, který odhalil, že čtrnáct českých univerzit uzavřelo smlouvu s čínskými univerzitami, které podle databáze China Defense University Tracker Australského institutu pro strategickou politiku představují střední až velmi vysoké riziko.

Autoři zprávy citují rovněž několik textů zahraničních spolupracovníků projektu Sinopsis, například Didi Kirsten Tatlow, Franka Jürise nebo Nadège Rolland.