Jak praví Lao-c‘, vzdalovat se znamená (i pro Zemana) někam se vracet

Dosluhující český prezident se ve video hovoru se svým „mladým přítelem“ Si Ťin-pchingem navrací na samý počátek jejich „bromance“.

Český prezident Miloš Zeman hovořil dnes (9. ledna 2023) před nadcházejícím koncem svého mandátu zřejmě již naposledy prostřednictvím video konference s generálním tajemníkem ÚV KS Číny a předsedou (prezidentem) ČLR Si Ťin-pchingem. Podle tiskové zprávy KPR se rozhovor uskutečnil na podnět čínské strany.

Nad Zemana již jen Vučić

Podle všeho se mělo jednat o jakési symbolické rozloučení s nejaktivnějším zastáncem čínských zájmů v České republice, a dost možná v celé Evropské unii (mimo EU ho v Evropě v nadbíhání Pekingu překonal snad už jen srbský prezident Aleksandar Vučić). Snaha o obrat české zahraniční politiky směrem k Pekingu, tzv. restart, byla nejvýraznější, svým způsobem jedinou, skutečnou politickou iniciativou prezidenta Zemana v obou jeho funkčních obdobích. V jejím rámci usiloval často až křečovitě o navázání blízkého osobního vztahu s generálním tajemníkem ÚV KS Číny a předsedou (prezidentem) ČLR Si Ťin-pchingem. Toho s oblibou nazýval svým „mladým přítelem“.

Konkrétní náplň měla Zemanově pokusu o „ekonomickou diplomacii“ s ČLR dodat nechvalně proslulá čínská společnost CEFC, která v letech 2015–2018 dominovala česko-čínským vztahům. Jejího předsedu Jie Ťien-minga dokonce jmenoval Zeman ještě před příchodem společnosti na český trh svým „čestným“ poradcem. Po kolapsu CEFC v roce 2018 a zmizení jejího barvitého předsedy se zhroutila i Zemanova „ekonomická diplomacie“ s Čínou a z celého restartu zůstala právě jen Zemanova „bromance“ se Si Ťin-pchingem. Z tohoto pohledu je tedy případné, že se chce Si Ťin-pching se svým věrným spojencem na konci jeho mandátu ještě naposledy rozloučit.

Zdravý rozvoj vztahů s Evropou

Video rozhovor se ale samozřejmě odehrál i v širším mezinárodně politickém kontextu. Čínské vedení usiluje v posledních týdnech o znovuoživení silně pošramocených vztahů s Evropou. Po letech „diplomacie vlčích válečníků“ se Peking snaží ukázat starému kontinentu vlídnější tvář, mj. jako potenciální protiváhu velmi napjatým vztahům s USA.

Zlepšení vztahů s EU, včetně střední a východní Evropy, kde se Pekingu hroutí jeho iniciativa 16+1 pod rukama, bylo také podle čínského komuniké hlavním obsahem rozhovoru. Zeman prý se Si Ťin-pchingovým (značně idealizovaným) shrnutím česko-čínských vztahů „plně souhlasil“ a přislíbil českou pomoc „při podpoře zdravého rozvoje vztahů mezi Evropou a Čínou“.

Alfa a omega

Tisková zpráva KPR se od čínské verze jako obvykle dost liší, včetně zajímavých detailů. Zeman podle českého textu mj. požádal Si Ťin-pchinga o pomoc pro společnost Home Credit „kvůli restriktivním opatřením čínské strany“. Předseda Si je si prý této „situace“ vědom (ale zjevně jí nepřikládá takovou váhu, aby ji zmínil v čínském komuniké).

Není zcela jasné, zda měl Zeman „restriktivními opatřeními“ na mysli obecně utužující se regulatorní prostředí v čínském finančním sektoru, nebo nějaké konkrétnější kroky čínské strany vůči české firmě. V každém případě je symbolické, že Zemanův „vztah“ se Si Ťin-pchingem končí přesně tam, kde před deseti lety započal – u „situace“ společnosti Home Credit v Číně.

Publikace tohoto článku: Aktuálně, 9.1.2023