Komunistická strana Číny upevňuje moc od výročí k výročí

Po oslavách stého výročí založení se strana soustředí na nadcházející sté výročí založení státu jako dalšího mezníku růstu svého vlivu ve světě.

Zatímco si Komunistická strana Číny připomíná sto let od svého vzniku, generální tajemník Si Ťin-pching 习近平 během svého slavnostního projevu 1. července zopakoval, že strana sebevědomě kráčí k dalšímu velkému výročí. Tím bude 1. října 2049, kdy uplyne sto let od chvíle, kdy Mao Ce-tung vyhlásil z brány Tchien-an-men založení Čínské lidové republiky. Obě tato výročí jsou součástí tzv. konceptu „dvou staletí“ (两个一百年) a jsou spojena se stranou vytyčenými strategickými společensko-ekonomickými cíli vedoucími k modernizaci socialistické ČLR a upevnění jejího postavení ve světě. 

O „dvou staletích“ poprvé mluvil v roce 1997 bývalý generální tajemník KS Číny Ťiang Ce-min 江泽民 během 15. sjezdu strany, konkrétní podobu dal tomuto konceptu ale až Si Ťin-pching po svém nástupu k moci v roce 2012. Si rozdělil cíle strany do tří kroků, z nichž první dva, „vyřešení problému existenční situace lidu“ (解决人民温饱问题) a „celkové zvýšení životní úrovně lidu směrem k mírnému blahobytu“ (人民生活总体上达到小康水平), prohlásil během oslav dovršení „prvního staletí“ za dokončené.  

Po „společnosti mírného blahobytu“ (小康社会), dle Si Ťin-pchinga již dovršené, je nutné dále modernizovat socialismus, aby bylo možné dosáhnout hlavního cíle „druhého století“, tj. učinit z Číny „silnou a prosperující, demokratickou, civilizovanou, harmonickou a krásnou socialistickou modernizovanou velmoc“ (建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国).

Tento dlouhodobý cíl dále Si Ťin-pching rozděluje do dvou fází. V té první by se Čína měla do roku 2035 vypořádat s jedním ze svých nejpalčivějších problémů, výraznou nerovností mezi životní úrovní venkovských oblastí a měst. V druhé fázi se má ČLR  „stát vůdčí zemí spojující vnitřní sílu a mezinárodní vliv“ (成为综合国力和国际影响力领先的国家) a splnit tak do roku 2049 cíl být „krásnou modernizovanou socialistickou velmocí“. 

Světová velmoc

Si Ťin-pchingovi předchůdci Ťiang Ce-min a Chu Ťin-tchao 胡锦涛 hovořili ve vztahu ke „dvěma staletím“ o Číně pouze jako o „státu“ (国家) a až současný generální tajemník začal používat pojem „velmoc“ (强国) a dal tak jasně najevo své vysoké geopolitické ambice. Za těmi se skrývá nejen snaha učinit z Číny globální ekonomickou velmoc, ale cíl přetvořit současný systém mezinárodních vztahů ve prospěch ČLR. Toho se Peking v posledních letech snaží docílit prosazováním svých mezinárodně politických konceptů „oboustranně prospěšné spolupráce“ a „společenství sdíleného osudu lidstva“, které mají nahradit současný systém a pomoci Číně stát se světovým lídrem.

Ačkoliv ČLR své koncepty mezinárodní politiky prohlašuje za mírové, doplňuje je zároveň asertivní zahraniční politikou, projevující se například v podobě tzv. „diplomacie vlčích válečníků“, zabíráním území v jihočínském moři nebo agresivní rétorikou vůči Tchaj-wanu. Tato často neomalená asertivita přispěla k prudkému propadu mezinárodní prestiže Číny a zároveň pomohla přimět vrcholné představitele demokratických států ke společnému postupu vůči Pekingu, čímž se čínská snaha o získání role světového lídra značně ztěžuje. 

Si Ťin-pching na věčné časy

Zatímco před dovršením „prvního století“ se v KS Číny obměnilo pět generací stranického vedení, do výročí založení ČLR se pravděpodobně příliš mnoha změn nedočkáme. Dle pravidel nastavených strůjcem ekonomických reforem Teng Siao-pchingem 邓小平, která měla zabránit přílišné kumulaci moci v jedné osobě, jako tomu bylo u Mao Ce-tunga, by správně mělo dojít k obměně stranického vedení v roce 2022 behem 20. sjezdu KS Číny. Tato pravidla však vzala za své po předchozím sjezdu v roce 2017, kdy bylo „Si Ťin-pchingovo myšlení“ zaneseno do stanov strany a následně i do ústavy ČLR, čímž se Si Ťin-pching stal de facto doživotním lídrem strany, i kdyby nezastával žádnou funkci. O své funkce však Si pravděpodobně nepřijde, protože z ústavy ČLR již zmizela klauzule omezující úřad prezidenta na dvě funkční období a v případě funkce generálního tajemníka strany je omezení funkčního období pouze neformální a Si Ťin-pching nebude mít při své pevně konsolidované pozici problém prosadit své setrvání ve funkci. Cesta ke „krásné modernizované socialistické velmoci“ tak bude pevně v jeho rukou.