„Normalizace” čínských katolíků

25.11.2020 Sinopsis

„Tajná” dohoda o jmenování čínských biskupů je prodloužena na další dva roky. Programově ateistická KS Číny se tak může i nadále podílet na výběru duchovních. Vatikán tím obchází dosavadní normy církevního práva a vydává všanc čínskou podzemní církev.

Registrace domácností (chu-kchou)

户口, chu-kchou

Pchin-jin:hukou

24.11.2020

Registrace domácnosti známá jako chu-kchou je evidence občanů, (dědičně) dělící obyvatelstvo na městské a venkovské. Tento systém omezuje vnitřní migraci lidí v ČLR a ovlivňuje jejich možnosti trvalého pobytu, zaměstnání a kvality života.

Hongkong

19.11.2020 Sinopsis

Veřejná vystoupení našeho týmu, spolupracovníků a další novinky.

1 2 3 4 5 6 87