Zasedání čínského „parlamentu“

Čínský „parlament“ bude schvalovat ekonomické změny v rámci nové pětiletky.

V první polovině března v Pekingu proběhne letošní nejmasovější politické setkání v ČLR, zjednodušeně označované jako Dvě zasedání (两会), tedy plenární zasedání čínského „parlamentu“ Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) a Čínského lidového politického poradního shromáždění (ČLPPS). Dvě zasedání odstartují 4. března schůzí ČLPPS, naplno se však rozjedou až o den později, kdy k jednání zasedne, letos převážně virtuálně, i VSLZ. Hlavními probíranými tématy zasedání bude schvalování 14. pětiletého plánu a reforma volebního systému v Hongkongu. Dále bude „parlament“ jednat o problematice klimatických změn nebo o čínsko-amerických vztazích za vlády administrativy Joea Bidena. Na důležitosti letošních Dvou zasedání přidává, že KS Číny tento rok slaví sto let od svého založení.

Přestože se o zasedáních ČLPPS a VSLZ v médiích referuje společně, oba orgány se od sebe liší svou funkcí i významem. ČLPPS funguje pouze jako poradní orgán a nedisponuje žádnou zákonodárnou pravomocí. Zároveň funguje jako nejvyšší orgán jednotné fronty, což se projevuje i v jeho složení. V ČLPPS už od jeho vzniku v roce 1949 zasedá pouze třetina komunistů, zbytek tvoří zástupci osmi nekomunistických stran, nestraníků, podnikatelů, představitelů etnických menšin nebo náboženských skupin. ČLPPS tak tvoří iluzi pluralitního zastoupení v ČLR, veškerá moc je však i přes jeho existenci naprosto v rukou komunistické strany.

Naproti tomu VSLZ je nejvyšším zákonodárným orgánem ČLR a kromě schvalování zákonů zastává i kontrolní funkci, volí nejdůležitější státní úředníky a schvaluje rámec dalšího směřování státu. Agenda zasedání je však plně pod kontrolou stranického vedení a předpřipravené návrhy zástupci vždy téměř jednohlasně schválí.

Tento rok bude VSLZ schvalovat konkrétní návrhy vzešlé z jednání nejvyšších představitelů ČLR za zavřenými dveřmi během 5. plenárního zasedání 19. ústředního výboru KS Číny, které proběhlo loni v říjnu. Ty se budou týkat především nové pětiletky, která má být podle plánů generálního tajemníka Si Ťin-pchinga prvním obdobím poté, co se zvýší životní úroveň v ČLR, čímž se dokončí budování tzv. společnosti „mírného blahobytu“ (小康社会). Její dosažení má být završením prvního z „dvou staletí“, tedy letošního stoletého výročí založení KS Číny.

Poté, co Si Ťin-pching v prosinci vyhlásil vítězství v boji nad chudobou, začal generální tajemník mluvit o „společné prosperitě“ (共同富裕) a snaze o narovnání značných ekonomických rozdílů v čínské společnosti vzniklých jako důsledek hospodářského úspěchu ČLR. Konkrétní návrhy k zavírání čínských ekonomických nůžek by mělo přinést právě letošní zasedání VSLZ.

Současně se snahami o narovnání společenských nerovností má dojít k zásadním změnám ekonomických priorit, které povedou k větší soběstačnosti čínské ekonomiky. Té má být dosaženo pomocí strategie tzv. „dvojího oběhu“ (国内国际双循环), která má na export zaměřenou ekonomiku přeorientovat směrem na domácí poptávku a hi-tech sektor.

Dalším významným bodem letošního zasedání VSLZ bude změna volebního systému v Hongkongu. Ten by měl z hongkongské politiky zcela vytlačit opozici v podobě prodemokratických aktivistů, kteří jsou již silně perzekvováni za použití loni přijatého zákona o státní bezpečnosti. Reálnou podobu reformy před několika dny nastínil šéf vládní kanceláře pro otázky Hongkongu a Macaa Sia Pao-lung, podle kterého se o vedení města mohou ucházet pouze skuteční „patrioti“, přičemž „být patriotem znamená milovat Čínskou lidovou republiku“.