Hluboká transformace čínské ekonomiky a společnosti: od prudkého růstu k politické bezpečnosti

Od nástupu Si Ťin-pchinga k moci roku 2012 v Číně probíhá postupná regulace rozličných odvětví ekonomiky. Ta je ovšem jen součástí systematické transformace společenského a ekonomického systému, jež zasahuje veškeré aspekty života. Po desetiletích podpory zběsilého růstu ekonomiky za každou cenu teď čínské vedení klade důraz především na politickou bezpečnost, tedy dlouhodobou udržitelnost diktatury jedné strany.

Společnou prosperitou za společenskou stabilitu

Od konce Kulturní revoluce následované Teng Siao-pchingovými reformami zaznamenala Čína obrovský hospodářský rozmach. Široké skupiny obyvatel však cítily, že se na tomto bohatnutí nepodílí. Z rychlého růstu těžili hlavně podnikatelé s kontakty na stranické vedení, kteří se dostali k byrokratickým povolením a půjčkám od státních bank. Dlouhodobý růst na dluh způsobil systémové problémy celé čínské ekonomice. Mnohé společnosti dnes nejsou schopné dluhy splácet a nacházejí se na pokraji krachu. Ten by ohrozil nejen hospodářství, ale i pro stranu tak důležitou “společenskou stabilitu”.

V reakci na tyto problémy prosazuje Si Ťin-pching od letošního srpna koncept společné prosperity zahrnující zvýšení životního standardu nejchudších vrstev, odstranění korupce, důslednější vybírání daní od nejbohatších firem i jedinců, omezení vlivu velkých společností a propagaci korporátní zodpovědnosti, ale i snížení příjmů těch nejbohatších, včetně jejich vynucených “dobrovolných” příspěvků na charitu. Změny mají vést k vytvoření nových hodnot založených na marxismu leninismu i tradiční čínské kultuře.

Konec růstu na dluh

První na řadě byly velké soukromé společnosti podnikající v IT. Mnohé z nich se dosud těšily výsadnímu postavení. Jejich produkty se staly nejen nepostradatelnou součástí života Číňanů, ale často je využívá i strana a vláda pro vládu přístup k datům o jejich klientech. Mezi prvními, koho regulace zasáhly, byl nejbohatší Číňan Jack Ma, jehož finanční skupina Ant Group spolu se společností Tencent kontroluje prakticky všechny digitální a mobilní platby v Číně. Jack Ma byl donucen společnost restrukturalizovat poté, co kritizoval nepružný bankovní systém a začal nabízet nebankovní půjčky. Mezi další opatření patří zákaz využívání soukromých cloudových služeb pro vládní účely a povinné přemístění dat na státní servery. I ten postihl zvláště Ant Group a Tencent. Sankce se nevyhnuly ani sociálním sítím a firmám podnikajícím v e-commerce, které stát viní ze zneužívání dominantního postavení na trhu. ByteDance, Alibaba, JD, Tencent či Baidu byly odsouzeny k vysokým pokutám. Otřesy zaznamenal i herní průmysl: čínské zákony nyní výrazně omezily hraní počítačových her pro nezletilé v údajné snaze bránit je před závislostí.

Další oblastí, jejíž regulace vyvolala pozornost v Číně i v zahraničí, jsou developerské společnosti. Ty dlouhodobě čelí finančním problémům, půjčují si enormní sumy od státu i soukromých investorů, nejsou schopny je splácet a zhusta prodávají ještě nepostavené nemovitosti. Obecně známý je případ nejzadluženější společnosti světa Evergrande; v brzké době ji mohou následovat další čínští developeři. Nedostupnost bydlení je v Číně palčivým tématem a lidí, kteří by v případě krachu developerských firem přišli o úspory i vidinu střechy nad hlavou, je tolik, že se vláda obává nepokojů.

Kdo nám tu kazí mládež

Významné změny zažívá i popkultura. Stát se snaží omezovat horentní příjmy a extravagantní výdaje celebrit, omezuje jejich vliv na společnost, potlačuje činnost fanklubů, ale také nechává mizet umělce s nesprávnými politickými či jen životními postoji (např. zženštilí muži).

V červenci vláda vyhlásila zatím nejradikálnější regulaci v oblasti školství, zákaz soukromých doučovacích škol. Obhajuje ji tím, že vzdělání se stává dražší, nedostupnější, a přesto stále méně přínosné pro běžné občany. Stát tím však rozšířil svůj vliv i na soukromé školy, jež nyní musí vyučovat podle oficiálních osnov, v nichž je i na základních školách povinné studium Si Ťin-pchingova myšlení.

Kulturní revolucí ke kulturní bezpečnosti

Výše vyjmenované změny mají mnohé společné rysy. Patrná je snaha vyrovnat značné příjmové a sociální nerovnosti, omezit výsadní postavení velkých technologických firem a dostat je pod kontrolu. Změny však v sobě skrývají i jiný aspekt, kterým je snaha o zajištění tzv. kulturní bezpečnosti, tedy vnímání kultury jako nástroje ke společenské transformaci a snaze očistit ji od nežádoucích vlivů, jež by mohly ohrozit režim samotný.

Tomuto tématu se dostává v Číně i zahraničí značné pozornosti od září díky do té doby neznámému radikálně levicovému autoru Li Kuang-manovi, který na svém blogu publikoval článek s názvem „Každý vidí, že nastávají hluboké změny”. Autor v něm vychvaluje stranu za odstraňování nevhodných celebrit i omezování moci nejbohatších Číňanů a zároveň očekává další, ještě výraznější změny. Text dosti překvapivě převzalo pět nejvýznamnějších stranických médií. Následně rozvířil debatu, zda se může jednat o předzvěst ještě radikálnějších změn. Štvavý jazyk článku mnohým připomněl texty z období Kulturní revoluce. Zatímco někteří čtenáři vyjadřují znepokojení, jiní takové změny vítají.

Ať už je článek předpovědí budoucího vývoje, či nikoli, je zřejmé, že za vlády Si Ťin-pchinga se dějí systémové změny a dít se budou i nadále. Čínská politika kráčí směrem, jemuž se po Kulturní revoluci dosud vyhýbala. Generální tajemník Si Ťin-pching si buduje kult osobnosti, prosadil možnost své doživotní vlády, šikovně se zbavil oponentů a ujal se prakticky veškerých funkcí zaručujích výsadní postavení v rámci čínského politického systému. Zvyšující se dohled nad ekonomikou jde ruku v ruce s rostoucí kontrolu obyvatel. V neposlední řadě se vnitřní změny též projevují navenek stále agresivnější zahraniční politikou.

Publikace tohoto článku: Hospodářské noviny, 20.12.2021