Pekingští “venkované” o něco blíže k sociální rovnosti

13.10.2016 Sinopsis

Systém chu-kchou po desetiletí systematicky znevýhodňoval čínské občany s venkovskou registrací. Právě tito dělníci tvořili jádro levné pracovní síly, jež poháněla kola čínského “ekonomického zázraku”. V posledních letech se však stal rigidní systém chu-kchou v nezadržitelně postupující urbanizaci spíše zdrojem problémů.

1 2 3 4 5 6 15