V této části přinášíme souhrnné informace k tématům důležitým pro pochopení současné Číny a její domácí i zahraniční politiky. Zvláštní pozornost věnujeme politickému diskurzu v ČLR. Ten názorně ilustruje, jak se na základě leninských principů pevné společenské kontroly formuluje ucelená vize vedení KS Číny ohledně dalšího vývoje ČLR i celého mezinárodního systému.

Registrace domácností (chu-kchou)

户口, chu-kchou

Pchin-jin:hukou

24.11.2020

Registrace domácnosti známá jako chu-kchou je evidence občanů, (dědičně) dělící obyvatelstvo na městské a venkovské. Tento systém omezuje vnitřní migraci lidí v ČLR a ovlivňuje jejich možnosti trvalého pobytu, zaměstnání a kvality života.

Rezoluce k některým otázkám dějin strany od založení státu

关于建国以来党的若干历史问题的决, Kuan-jü ťien-kuo i-laj tang te žuo-kan li-š' wen-tchi te ťüe-i

Pchin-jin:Guanyu jianguo yilai dang de ruogan lishi wenti de jueyi

23.3.2021

„Rezoluce“ je dokument z roku 1981 podávající závaznou interpretaci dějin Komunistické strany Číny.

Řízení státu za pomoci zákonů („vláda zákona“)

依法治国 (法治), i fa č' kuo

Pchin-jin:yi fa zhi guo

5.1.2021

„Řízení státu za pomoci zákonů“ je jedním z pilířů Si Ťin-pchingova myšlení a výrazným rysem čínské domácí politiky. Zatímco veřejnost volá po transparentní „vládě zákona“, ÚV KS Číny Si Ťin-pchingovy nové epochy tento požadavek přetváří v nástroj legitimizace postavení strany nad zákonem.

Si Ťin-pchingovo myšlení o socialismu s čínskými rysy pro novou epochu

习近平新时代中国特色社会主义思想, Si Ťin-pching sin š'-taj čung-kuo tche-se še-chuej-ču-i s'-siang

Pchin-jin:Xíjìnpíng xīn shídài zhōngguó tèsè shèhuì zhǔyì sīxiǎng

28.12.2020

Si Ťin-pchingovo myšlení o socialismu s čínskými rysy pro novou epochu je součástí vůdčí ideologie Komunistické strany Číny. Stalo se součástí Ústavy Čínské lidové republiky a jako takové dále posiluje podřízenost státu straně. Je koncipováno jako obecná teorie, z níž vycházejí konkrétní politiky, a jako východisko pro další směřování země.

Socialismus s čínskými rysy

中国特色社会主义, Čung-kuo tche-se še-chuej-ču-i

Pchin-jin:Zhōngguó tèsè shèhuìzhǔyì

21.5.2021

Socialismus s čínskými rysy (中国特色社会主义, anglicky Socialism with Chinese characteristics) je označení čínského politického systému na praktické i teoretické úrovni. Oficiální definice jej charakterizuje jako přizpůsobení […]

Společenství sdíleného osudu lidstva

人类命运共同体, Žen-lej ming-jün kung-tchung-tchi

Pchin-jin:Renlei mingyun gongtongti

27.2.2020

„Společenství sdíleného osudu lidstva“ 人类命运共同体 je jeden ze základních termínů v čínské komunistické ideologii, který slouží jak v rámci domácí propagandy, tak zahraniční politiky. Ideologicky […]

Společná prosperita

共同富裕, kung-tchung fu-jü

Pchin-jin:gongtong fuyu

5.11.2021

Podle generálního tajemníka Si Ťin-pchinga by se čínské nejbohatší vrstvy měly více podílet na budování „společné prosperity“.

Zákon na ochranu hrdinů a mučedníků

中华人民共和国英雄烈士保护法, Čung-chua žen-min kung-che-kuo jing-siung lie-š' pao-chu fa

Pchin-jin:Zhonghua renmin gongheguo yingxiong lieshi baohu fa

21.4.2021

V Čínské lidové republice od roku 2018 platí Zákon na ochranu hrdinů a mučedníků, tj. těch, kdo obětovali nebo v budoucnu obětují život pro vítězství revoluce a budování Čínské lidové republiky. Jejich příběhy kodifikované orgány stranické propagandy tvoří významnou součást státního mýtu a ideově politické výchovy obyvatelstva. Zákon ukládá povinnost propagovat tyto hrdiny, pečovat o jejich odkaz, vychovávat veřejnost v jejich duchu a trestat každého, kdo by je chtěl zpochybnit. 

1 2 3